Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
5 197 5 231 5 152 5 371 5 219
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 733 3 035 3 245 3 930 4 605
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
276 899 279 496 280 613 281 371 281 787
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
204 915 207 316 208 467 209 345 210 081
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 428 11 537 11 936 12 503 13 553