Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 695 4 987 5 150 5 197 5 231
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 155 2 294 2 522 2 733 3 035
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
273 825 273 763 274 751 276 899 279 496
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
201 875 201 893 202 832 204 915 207 316
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 868 11 058 11 157 11 428 11 537