Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 987 5 150 5 197 5 231 5 152
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 294 2 522 2 733 3 035 3 245
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
273 763 274 751 276 899 279 496 280 613
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
201 893 202 832 204 915 207 316 208 467
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 058 11 157 11 428 11 537 11 936

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v prosinci 2017
    • Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Moravskoslezském kraji
    • Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
  • Kartogramy
    • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v roce 2017

Metodika