Sociální zabezpečení 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 686 4 695 5 057 5 217 5 197
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 396 2 155 2 294 2 522 2 733
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
274 270 273 825 273 763 274 751 276 899
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
202 576 201 875 201 893 202 832 204 915
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 642 10 868 11 058 11 157 11 428