Sociální zabezpečení 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
5 371 5 219 6 662 6 345 6 745
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
3 930 4 605 6 543 6 076 5 672
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
281 371 281 787 280 254 277 414 276 066
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
209 345 210 081 209 236 206 357 205 595
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 503 13 553 14 570 15 523 18 176

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
  • Příjemci starobního důchodu (sólo) podle jeho měsíční výše v prosinci 2021
  • Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Moravskoslezském kraji
  • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů v prosinci 2021
 • Kartogramy
  • Průměrná měsíční výše starobního důchodu mužů v prosinci 2021
  • Průměrná měsíční výše starobního důchodu žen v prosinci 2021

Metodika