Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
5 231 5 152 5 371 5 219 6 662
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
3 035 3 245 3 930 4 605 6 543
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
279 496 280 613 281 371 281 787 280 254
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
207 316 208 467 209 345 210 081 209 236
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 537 11 936 12 503 13 553 14 570

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
  • Příjemci starobního důchodu (sólo) podle jeho měsíční výše v prosinci 2020
  • Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Moravskoslezském kraji
  • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů v prosinci 2020
 • Kartogramy
  • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením v prosinci 2020
  • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením ve věku do 18 let v prosinci 2020

Metodika