Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
26 152 23 232 23 491 26 251 20 888
Vydaná stavební povolení 9 215 7 927 7 311 7 485 7 649
Zahájené byty 2 074 2 062 1 931 2 117 2 251
Dokončené byty 2 698 2 404 1 943 2 187 2 096