Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
26 251 20 888 18 841 24 405
Vydaná stavební povolení 7 485 7 649 7 718 7 459 7 818
Zahájené byty 2 117 2 251 2 553 2 664 3 482
Dokončené byty 2 187 2 096 2 261 2 547 2 442

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Stavební práce “S“ v tuzemsku podle krajů v roce 2018
  • Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji
  • Stavební práce “S“ provedené v Moravskoslezském kraji
  • Byty podle forem výstavby v Moravskoslezském kraji
 • Kartogramy
  • Dokončené byty podle obcí v Moravskoslezském kraji v letech 2014–2018

Metodika