Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
23 491 26 251 20 888 18 841 24 405
Vydaná stavební povolení 7 311 7 485 7 649 7 718 7 459
Zahájené byty 1 931 2 117 2 251 2 553 2 664
Dokončené byty 1 943 2 187 2 096 2 261 2 547