Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
18 841 24 405 27 166 25 538 33 749
Vydaná stavební povolení 7 718 7 459 7 818 7 868 8 727
Zahájené byty 2 553 2 664 3 482 2 934 2 980
Dokončené byty 2 261 2 547 2 442 2 718 2 691