Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
23 232 23 491 26 251 20 888 18 841
Vydaná stavební povolení 7 927 7 311 7 485 7 649 7 718
Zahájené byty 2 062 1 931 2 117 2 251 2 553
Dokončené byty 2 404 1 943 2 187 2 096 2 261