Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
20 888 18 841 24 405 27 166 25 538
Vydaná stavební povolení 7 649 7 718 7 459 7 818 7 868
Zahájené byty 2 251 2 553 2 664 3 482 2 934
Dokončené byty 2 096 2 261 2 547 2 442 2 718