Stavebnictví, byty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
24 405 27 166 25 538 33 749 38 698
Vydaná stavební povolení 7 459 7 818 7 868 8 727 8 810
Zahájené byty 2 664 3 482 2 934 2 980 3 660
Dokončené byty 2 547 2 442 2 718 2 691 2 762

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Stavební práce “S“ v tuzemsku podle krajů v roce 2021
  • Stavební práce “S“ provedené v Moravskoslezském kraji
  • Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji
  • Byty podle forem výstavby v Moravskoslezském kraji
 • Kartogramy
  • Stavební práce „S“ podle kraje místa stavby v letech 2016 až 2021
  • Dokončené byty podle obcí v Moravskoslezském kraji v letech 2017–2021

Metodika