Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 1 257 090 1 278 726 1 265 019 1 205 836 1 162 841
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
627 269 657 038 628 416 575 690 591 399
Domy celkem 167 211 172 425 180 888 195 671 211 854

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání k 26...
  • Kartogramy
    • Změna počtu obyvatel mezi sčítáním 2011 a 2021
    • Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním podle SLDB 2021

Metodika