Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 1 166 807 1 257 090 1 278 726 1 265 019 1 233 622
z toho ekonomicky aktivní 555 349 627 218 657 038 628 416 588 475
Domy celkem 161 573 167 211 172 425 180 888 195 670