Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 23 924 24 493 25 547 26 435 27 987
z toho muži 14 796 15 075 15 764 16 309 17 322
z toho státní občanství
země EU
15 243 15 724 16 320 16 763 17 379