Cizinci 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Cizinci celkem (k 31. 12.) 27 987 28 902 27 635 29 147 56 258
z toho muži 17 322 17 910 16 194 16 943 27 052
z toho státní občanství
země EU
17 379 17 946 15 393 15 071 15 299