Cizinci 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Cizinci celkem (k 31. 12.) 22 786 23 117 23 702 23 924 24 493
z toho muži 14 162 14 299 14 600 14 796 15 075
z toho státní občanství
země EU
13 741 14 095 14 730 15 243 15 724