Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 25 547 26 435 27 987 28 902 27 635
z toho muži 15 764 16 309 17 322 17 910 16 194
z toho státní občanství
země EU
16 320 16 763 17 379 17 946 15 393