Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 23 702 23 924 24 493 25 547 26 435
z toho muži 14 600 14 796 15 075 15 764 16 309
z toho státní občanství
země EU
14 730 15 243 15 724 16 320 16 763