Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 24 493 25 547 26 435 27 987 28 902
z toho muži 15 075 15 764 16 309 17 322 17 910
z toho státní občanství
země EU
15 724 16 320 16 763 17 379 17 946