Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 23 117 23 702 23 924 24 493 25 547
z toho muži 14 299 14 600 14 796 15 075 15 764
z toho státní občanství
země EU
14 095 14 730 15 243 15 724 16 320