Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 26 435 27 987 28 902 27 635 29 147
z toho muži 16 309 17 322 17 910 16 194 16 943
z toho státní občanství
země EU
16 763 17 379 17 946 15 393 15 071