Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet domácností 502 323 506 210 508 495 508 763 509 653
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
148 639 152 352 155 340 160 740 174 812
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
131 229 133 866 136 041 140 678 151 800