Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Počet domácností 527 495 515 813 519 192 518 472 526 460
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
211 301 230 927 237 790 253 857 277 490
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
180 312 195 088 201 600 222 849 243 958