Energetika

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Výroba elektřiny brutto (GWh) 5 102,7 3 892,4 3 584,0 4 532,2 4 365,4
Spotřeba elektřiny netto (GWh) 8 189,8 8 087,6 7 787,9 7 965,1 7 435,6
Spotřeba elektřiny 
v domácnostech 
na 1 obyvatele (kWh)
1 107,6 1 113,8 1 168,6 1 295,0 1 160,5
Spotřeba zemního plynu 
dodaného konečným zákazníkům (GWh)
9 368,0 9 515,7 9 413,7 9 879,8 8 495,4
Spotřeba zemního plynu 
v domácnostech na 1 odběratele
 – domácnost (kWh)
6 840,0 6 493,5 6 863,1 7 632,6 6 132,6

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrná spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2022
    • Průměrná spotřeba zemního plynu v domácnostech na 1 odběratele podle krajů v roce 2022
  • Kartogramy
    • Spotřeba elektřiny netto v roce 2022

Metodika