Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR) zjišťuje údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu občanů České republiky. Vychází ze Směrnice Rady č. 57/95 ES – o sběru statistických dat v oblasti cestovního ruchu", a rovněž i z potřeb uživatelů dat.

V roce 2011 došlo k integraci výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR) do výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Toto integrované šetření je založeno na náhodném statistickém výběru bytů a má svá přesná pravidla. Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v bytových domácnostech. Respondenti poskytují informace, do jaké země či regionu ČR, v určitém období za účelem trávení volného času a rekreace, vycestovali a jaké měli přibližné výdaje na tyto cesty.

Domácnosti jsou oslovovány tazateli – pracovníky ČSÚ, kteří jsou vybaveni průkazem tazatele ČSÚ (platným v kombinaci s občanským průkazem). Ochrana individuálních údajů je zajištěna zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a získaná data slouží výhradně pro potřeby statistiky cestovního ruchu.

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana OPRAVILOVÁ – krajský garant IŠD v Moravskoslezském kraji
– telefon: 595 131 264
– mobil: 737 280 465
– e-mail: zuzana.opravilova@czso.cz