Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 37 233 30 364 26 528 24 781 23 465
Dopravní nehody celkem 8 317 8 899 9 072 9 624 9 705
Požáry celkem 2 059 2 207 1 891 1 828 2 033