Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 23 465 23 885 19 635 17 865 21 884
Dopravní nehody celkem 9 705 10 250 9 197 10 006 10 228
Požáry celkem 2 033 2 020 1 891 1 753 2 180