Kriminalita, nehody 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Registrované trestné činy 30 364 26 528 24 781 23 465 23 885
Dopravní nehody celkem 8 899 9 072 9 624 9 705 10 250
Požáry celkem 2 207 1 891 1 828 2 033 2 020