Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zjištěné trestné činy 40 623 42 853 37 233 30 364 26 528
Dopravní nehody celkem 8 145 8 288 8 317 8 899 9 072
Požáry celkem 2 466 2 070 2 059 2 207 1 891