Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 42 853 37 233 30 364 26 528 24 781
Dopravní nehody celkem 8 288 8 317 8 899 9 072 9 624
Požáry celkem 2 070 2 059 2 207 1 891 1 828