Kriminalita, nehody 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Registrované trestné činy 26 528 24 781 23 465 23 885 19 635
Dopravní nehody celkem 9 072 9 624 9 705 10 250 9 197
Požáry celkem 1 891 1 828 2 033 2 020 1 891