Lesnictví 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Zalesňování celkem (ha) 1 838 1 565 1 652 1 567 1 524
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 216 824 1 225 197 1 315 918 1 569 742 1 669 568
- listnaté 138 283 128 810 118 447 104 197 102 162