Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 1 652 1 567 1 524 1 959 2 236
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 315 918 1 569 742 1 669 568 2 666 154 2 727 312
- listnaté 118 447 104 197 102 162 89 225 99 474