Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 1 567 1 524 1 959 2 236 2 424
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 569 742 1 669 568 2 666 154 2 727 312 2 897 237
- listnaté 104 197 102 162 89 225 99 474 111 407