Lesnictví 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zalesňování celkem (ha) 1 565 1 652 1 567 1 524 1 959
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 225 197 1 315 918 1 569 742 1 669 568 2 666 154
- listnaté 128 810 118 447 104 197 102 162 89 225