Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2022

 

Průměrný věk obyvatel Libereckého kraje dosáhl 42,6 let. Nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice, nejmladší v obci Bohatice.

Průměrný věk obyvatel Libereckého kraje ke konci roku 2022 dosáhl 42,6 let. Meziročně došlo k nepatrnému poklesu o 0,1 roku, ve srovnání s rokem 1991 obyvatelstvo našeho kraje zestárlo o 6,9 let. V porovnání s průměrným věkem za Českou republiku je obyvatelstvo našeho stejně “staré“, v rámci mezikrajského srovnání je společně s obyvatelstvem Ústeckého kraje 4. nejmladší. Nejnižší průměrný věk vykázal Středočeský kraj (41,3 let), nejvyšší Zlínský kraj (43,6 let).

V případě okresů Libereckého kraje nejnižší průměrný věk vykázal okres Liberec (42,1 let) a v rámci 77 okresů se místil na 13. pozici.  Druhým nejmladším územním celkem je okres Česká Lípa (42,5 let a 20. příčka), třetím okres Jablonec nad Nisou (43,0 let, 42. příčka). Okresu Semily s průměrným věkem 43,6 let patřila 62. příčka. Prvenství v meziokresním okresu Praha-východ (38,8 let), poslední místo okresu Jeseník (44,6 let). Mezi 215 obcemi našeho kraje se průměrný věk pohyboval v intervalu od 36,3 let v obci Bohatice (okres Česká Lípa) do 52,2 let v obci Troskovice (okres Semily).

V populaci Libereckého kraje k 31. 12 2022 převažovaly z 50,9 % ženy, jejich průměrný věk dosáhl 44,0 let. Průměrný věk mužů činil 41,2 let a byli oproti ženám o 2,8 roku mladší. Muži a ženy v průměru za celou Českou republiku dosáhli stejného věku. Mezi kraji se průměrný věk žen pohyboval v intervalu od 42,5 let ve Středočeském kraji do 45,2 let ve Zlínském kraji, nejmladší muže vykázal opět Středočeský kraj (40,1 let), nejstarší Karlovarský a Královéhradecký kraj (shodně 42,0 let).

Ke konci roku 2022 bydlelo na území Libereckého kraje 73 237 dětí ve věku 0–14 let, z toho 51,3 % představovali chlapci. Podíl na celkovém počtu obyvatel kraje dosáhl 16,3 %. Populaci ve věku ve věku 15–64 let reprezentovalo 282 953 osob (63,0% podíl) a také v této skupině převažovali muži (50,7 %). Kategorie obyvatel ve věku 65 a více let čítala 92 987 osob (20,7 %) a v tomto případě měly rozhodující zastoupení ženy (57,7 %).

Graf - Průměrný věk podle krajů k 31. 12. 2022

Hodnota indexu stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) meziročně poklesl a ke konci roku 2022 připadlo na 100 dětí již 127,0 seniorů. Velmi výrazný rozdíl je patrný v případě indexu stáří u žen a mužů, tj. zatímco na 100 chlapců ve věku 0–14 let připadlo na konci loňského roku 104,8 seniorů, na 100 dívek ve stejném věku 150,3 seniorek. Důvodem je převaha žen v nejvyšších věkových kategoriích.

V rámci Libereckého kraje byla nejvyšší hodnota indexu stáří zjištěna v okrese Semily (141,5) a patřila mu tak 60. pozice v republikovém žebříčku okresů. Nad krajskou hodnotou se pohybovala hodnota tohoto ukazatele ještě v okrese Jablonec nad Nisou (131,6, 39. pozice). V okrese Liberec na 100 dětí připadlo 119,7 dětí (15. pozice), v okrese Česká Lípa 125,6 dětí (24. pozice). Celookresní žebříček vedl okres Praha-východ (70,7), který následoval okres Praha-západ (75,9) a pod hranicí 100 se pohyboval ještě okres Brno-venkov (99,7). Poslední příčka opět patřila okresu Jeseník (168,7 seniorů na 100 dětí). Mezi kraji České republiky se hodnota indexu stáří pohybovala od 103,5 osobami ve Středočeském kraji do 141,6 seniorů na 100 dětí v Královéhradeckém kraji. V tomto srovnání se Liberecký kraj umístil na 4. nejlepší pozici. V průměru za celou Českou republiku pak na 100 dětí připadlo 126,1 seniorů.

Dalším ukazatelem, kterým je možné popsat demografickou situaci v rámci daného území, je index ekonomického zatížení. Ten vyjadřuje poměr mezi neproduktivní (děti ve věku 0–14 let a 65leté a starší osoby) a produktivní složkou (obyvatelé ve věku 15–64 let) populace. K 31. 12. 2021 tak v Libereckém kraji připadlo na 100 osob ve věku 15–64 let již 58,7 osob v neproduktivním věku. Z pohledu pohlaví je příznivější situace na straně mužů (53,5 osob) než žen (64,1 osob).

Nejvíce je z tohoto pohledu zatížen okres Semily (62,1), který následoval okres Jablonec nad Nisou (61,1). Okres Liberec na 100 ekonomicky aktivních evidoval 57,5 ekonomicky neaktivních osob, okres Česká Lípa 56,5 osob. Na prvním místě celorepublikového meziokresního žebříčku se nejlépe s hodnotou 50,1 ekonomicky neaktivních na 100 ekonomicky aktivních umístil okres Tachov, poslední příčka pak patřila okresu Hradec Králové (62,4 osob). Ve srovnání krajů České republiky dosáhl index nejvyšší hodnoty v Královéhradeckém kraji (61,4 osob), nejnižší pak v hlavním městě Praze (53,6 osob). Průměr za Českou republiku činil 57,6 ekonomicky „závislých“ na 100 osobách v produktivním věku. Liberecký kraj se společně s krajem Pardubický umístil na 6. nejhorší pozici.

 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz


 

 • Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2022 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2022
 • Obce Libereckého kraje s nejnižším průměrným věkem k 31. 12. 2022
 • Obce Libereckého kraje s nejvyšším průměrným věkem k 31. 12. 2022
 • Vybrané demografické údaje v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2022
 • Vybrané demografické údaje podle krajů k 31. 12. 2022
 • Průměrný věk podle okresů České republiky k 31. 12. 2022
 • Index stáří podle okresů České republiky k 31. 12. 2022
 • Index ekonomického zatížení podle okresů České republiky k 31. 12. 2022
 • Grafy
 • Průměrný věk obyvatel Libereckého kraje a jeho okresů
 • Průměrný věk podle krajů k 31. 12. 2022
 • Průměrný věk podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2022
 • Věková struktura obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví k 31. 12. 1991 a 31. 12. 2022
 • Věková struktura a index stáří v Libereckém kraji
 • Index stáří podle okresů Libereckého kraje
 • Index stáří podle krajů k 31. 12. 2022
 • Index ekonomického zatížení podle krajů k 31. 12. 2022
 • Struktura obyvatel Libereckého kraje podle hlavních věkových skupin a pohlaví k 31. 12. 2022