Postavení venkova v Libereckém kraji - N

 
Kód: e-511361-09
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Dagmar Dvořáková
E-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz

Celá publikace PDF
Úvod PDF
1. Vymezení venkova PDF
Kartogramy - městský a venkovský prostor v Libereckém kraji PDF
2. Městský a venkovský prostor v Libereckém kraji, místní akční skupiny PDF
3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Libereckém kraji PDF
4. Mezikrajské srovnání městského a venkovského prostoru PDF
Kartogramy - vybrané ukazatele za obce venkovského prostoru ČR PDF
Příloha 1 Seznam ukazatelů ČSÚ k problematice venkova do úrovně obcí PDF
Příloha 2 Přehled obcí v Libereckém kraji s zařazením do městského a venkovského prostoru PDF
Seznam použité literatury a informačních zdrojů PDF

Zveřejněno dne: 30.09.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.