Podle odhadu k 30. září bude sklizeň obilovin a brambor nižší než loni

 

Podle posledního letošního odhadu výnosů a sklizně očekávají jihočeští zemědělci ve srovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní nižší úrodu obilovin a propad sklizně brambor. Produkce řepky se díky rozšíření ploch očekává vyšší, ostatních olejnin se však podle odhadu sklidí méně než loni. Výrazně nižší je také odhadovaná sklizeň pícnin.

Hektarové výnosy jednotlivých druhů obilovin jsou kromě ozimů oproti předchozímu roku nižší. Meziročně horší jsou i výnosy ostatních odhadovaných plodin, výjimkou je pouze řepka, slunečnice na semeno a zelí, jejichž odhadovaný výnos je meziročně vyšší.

Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 30. září 2023

Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 30. září 2023

Letošní sklizeň obilovin po započítání kukuřice na zrno se v kraji podle zářijového odhadu očekává ve srovnání s loňským rokem o 7,0 % nižší, a to jak z důvodu menších výnosů, tak kvůli úbytku ploch.

Sklizeň základních obilovin podle odhadu meziročně poklesla téměř o 6 %. Meziročně nižší je rovněž odhadovaná sklizeň jednotlivých druhů základních obilovin s výjimkou ječmene ozimého, jehož sklizeň se díky rekordnímu výnosu očekává nejvyšší v historii kraje.

Produkce naší stěžejní obiloviny, pšenice ozimé, jejíž odhadovaný výnos je vyšší než loni, se kvůli omezení ploch očekává o necelá 2 % nižší.

Graf Odhad sklizně k 30. září 2023 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2013–2022 v Jihočeském kraji

Graf Odhad sklizně k 30. září 2023 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2013–2022 v Jihočeském kraji

Výnos kukuřice na zrno očekávají zemědělci meziročně nižší a ve srovnání s předchozím desetiletím výrazně podprůměrný. Protože se sklizeň odhaduje na osevní plochu, která meziročně poklesla o 14,3 %, je odhad sklizně oproti loňsku o 37 % nižší. Skutečný objem sklizně bude záviset na reálné sklizňové ploše.

Výnos hrachu na zrno, který se letos v jižních Čechách pěstuje na podstatně větší ploše než loni, byl nejhorší za posledních deset let. Odhadovaná sklizeň hrachu je kvůli němu oproti loňské rekordní úrodě sice nižší o víc než 10 %, přesto je díky ploše druhá nejvyšší za posledních dvacet let.

Brambory se v tomto roce pěstovaly na historicky nejmenší ploše a to spolu s podprůměrným výnosem zavinilo propad odhadované sklizně o čtvrtinu na druhou nejnižší hodnotu v historii kraje (nejnižší v roce 2015).

Sklizeň řepky se očekává téměř o 13 % vyšší zásluhou meziročně vyššího výnosu a především díky rozšíření jejích ploch o více než desetinu. Produkce ostatních druhů olejnin, které jsou zařazeny do zářijového odhadu, se očekává oproti minulému roku horší. Slunečnice na semeno má sice odhadovaný výnos vyšší než loni, ale vlivem desetinového úbytku ploch se očekává její sklizeň téměř o 7 % nižší. Výnos sóji, máku a hořčice na semeno se odhaduje horší než loni a nižší se předpokládá i jejich sklizeň. Výrazně nižší bude zejména úroda máku, který byl letos pěstován na menší ploše než loni.

Výnos kukuřice na zeleno je podle odhadu podprůměrný a horší než v minulém roce a její sklizeň odhadovaná z osevní plochy, je oproti loňsku o 18 % nižší. Ještě hlubší pokles sklizně se kvůli úbytku ploch a nízkému výnosu očekává u jetele lučního a vojtěšky.

Ze zeleniny, jejíž některé druhy byly rovněž předmětem odhadu, vybíráme ty, které jsou v kraji pěstované nejčastěji – zelí a cibuli. Cibule, která se letos v kraji pěstovala na třikrát větší ploše než loni, se podle odhadu sklidí jen o polovinu více, kvůli výrazně horšímu, ve srovnání s předchozím rokem polovičnímu, výnosu. Zelí má sice odhadovaný výnos meziročně vyšší, ale kvůli značnému úbytku ploch (−37,2 %) se jeho produkce předpokládá ve srovnání s předchozím rokem o 30 % nižší.

 • Podle odhadu k 30. září bude sklizeň obilovin a brambor nižší než loni (celý komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 30. září 2023
 • Další informace:
 • Odhady sklizní - září 2023 Odkaz [nové okno]
 • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů
 • Odhad výnosu sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů
 • Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2023 zveřejní Český statistický úřad 23. 2. 2024.

 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E: irena.kovarnova@czso.cz
  T: 386 718 690
  M: 703 854 593