Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2023

 

Počet cizinců se v posledních letech zvyšoval každoročně s výjimkou roku 2010. V roce 2022 dosáhl dosavadního maxima 110,9 tis. cizinců a tvořili tak 9,1 % obyvatel kraje. Počty cizinců v tomto období byly výrazně ovlivněny válkou na Ukrajině. Na konci roku 2023 žilo v Jihomoravském kraji 106,6 tis. cizinců, což znamenalo meziroční pokles o 4 294 cizinců.

Podle předběžných výsledků žilo k 31. 12. 2023 v Jihomoravském kraji 106 585 cizinců, bylo mezi nimi 53 906 mužů a 52 679 žen (podle údajů zveřejňovaných Ředitelstvím služby cizinecké policie). V roce 2005 bylo mezi cizinci v kraji 36,6 % žen, jejich podíl se postupně zvyšoval a v roce 2022 dosáhl 51,0 %. Výrazný nárůst podílu žen mezi cizinci v roce 2022 je ovlivněn válkou na Ukrajině, odkud přicházely zejména ženy. Rok 2023 zaznamenal pokles podílu žen o 1,6 % v meziročním srovnání.

Meziročně počet cizinců v Jihomoravském kraji klesl o 4 294 osob, podíl na obyvatelstvu klesl o 0,4 procentního bodu na 8,7 % (přepočteno na střední stav obyvatel kraje zjištěný za 1. až 3. čtvrtletí 2023). Počet cizinců v kraji se zvyšoval každoročně, výjimkou byly roky 2000, 2010 a 2023.

Tab. 1 Počet cizinců a jejich podíl na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji*) 
Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie
Tab. 1 Počet cizinců a jejich podíl na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji*)

V dělení podle státního občanství bylo mezi cizinci v kraji na konci roku 2023 nejvíce (56 848) osob z Ukrajiny a tvořili 53,3 % z celkového počtu cizinců. Ze Slovenska pocházelo 16 527 osob (tj. 15,5 % z celkového počtu) a z Vietnamu 5 109 osob (tj. 4,8 % z celku). Z celkového počtu cizinců byla téměř čtvrtina osob ze zemí Evropské unie (23,4 %).

Graf 1 Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie
Graf 1 Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském kraji

Graf 2 Cizinci v Jihomoravském kraji podle pohlaví
Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie
Graf 2 Cizinci v Jihomoravském kraji podle pohlaví

Z okresů Jihomoravského kraje žilo nejvíce cizinců v Brně‑městě. V roce 2013 podíl cizinců z krajského celku, kteří žili v Brně‑městě, přesáhl hranici 60 % a nad touto hodnotou se držel až do roku 2021, kdy dosáhl dosavadního maxima 64,6 %. V meziročním srovnání rok 2023 přinesl pokles podílu cizinců žijících v Brně‑městě o 0,6 procentního bodu na 59,7 %. Nejméně cizinců bylo na konci roku 2023 evidováno v okrese Vyškov, a to 4 488.

Tab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2023*)  
Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie
Tab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2023*)

V České republice žilo na konci roku 2023 podle předběžných výsledků 1 065,7 tis. cizinců, tvořili 9,8 % z celkového počtu obyvatel. Nejvíce cizinců (32,2 % z republikového celku) žilo v Praze a nejméně ve Zlínském kraji (2,4 % celku). Počet cizinců v ČR se meziročně snížil o 48,0 tis. osob (o 4,3 %), což se projevilo ve všech krajích ČR. K nejvyššímu snížení došlo v Ústeckém kraji (o 9,2 %) a naopak nejnižší pokles byl zaznamenán v hl. m. Praze (o 0,6 %). Počet cizinců v  Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší (10,0 % celku).

Kontakt:
Ing. Marcela Vetešková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: marcela.veteskova@czso.cz
tel.: 542 528 200

 

  • Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2023 (komentář v PDF)
  • Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2023 (tabulky v XLSX)
  • Související informace:
  • Statistiky: Cizinci Odkaz [nové okno]