Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2022

 

Na konci roku 2022 žilo v Jihomoravském kraji 111,0 tis. cizinců, což bylo téměř o tři čtvrtiny (74,1 %) více než na konci roku 2021. Počet cizinců se v posledních letech zvyšoval každoročně s výjimkou roku 2010 a v roce 2022 dosáhl dosavadního maxima, cizinci tvořili 10,7 % obyvatel kraje. Počty cizinců byly výrazně ovlivněny válkou na Ukrajině.

Podle předběžných výsledků žilo k 31. 12. 2022 v Jihomoravském kraji 111 130 cizinců, bylo mezi nimi 54 446 mužů a 56 684 žen (podle údajů zveřejňovaných Ředitelstvím služby cizinecké policie). Podíl žen poprvé v historii přesáhl podíl mužů, kteří mezi cizinci v předchozích letech dominovali. V roce 2005 bylo mezi cizinci v kraji 36,6 % žen, jejich podíl se postupně zvyšoval, v roce 2021 činil 43,1 % a v roce 2022 dosáhl 51,0 %. Výrazný nárůst podílu žen mezi cizinci v roce 2022 je ovlivněn válkou na Ukrajině, odkud přicházely zejména ženy.

Meziročně počet cizinců v Jihomoravském kraji vzrostl o 47 289 osob, podíl na obyvatelstvu vzrostl o 5,3 procentního bodu na 10,7 % (přepočteno na střední stav obyvatel kraje zjištěný za 1. až 3. čtvrtletí 2022). Počet cizinců v kraji se zvyšoval každoročně, výjimkou byly roky 2000 a 2010.  

Tab. 1 Počet cizinců a jejich podíl na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji*)
Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie
Tab. 1 Počet cizinců a jejich podíl na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji*)

V dělení podle státního občanství bylo mezi cizinci v kraji na konci roku 2022 nejvíce (62 611) osob z Ukrajiny, což bylo třiapůlkrát více než v roce 2021 a tvořili 56,3 % z celkového počtu cizinců. Ze Slovenska pocházelo 15 715 osob (tj. 14,1 % z celkového počtu) a z Vietnamu 5 004 osob (tj. 4,5 % z celku). Z celkového počtu cizinců byla více než pětina osob ze zemí Evropské unie (21,7 %).

Graf 1 Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském kraji
Graf 1 Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském kraji

Graf 2 Cizinci v Jihomoravském kraji podle pohlaví
Graf 2 Cizinci v Jihomoravském kraji podle pohlaví
Z okresů Jihomoravského kraje žilo nejvíce cizinců v Brně‑městě. V roce 2013 podíl cizinců z krajského celku, kteří žili v Brně‑městě, přesáhl hranici 60 % a od tohoto roku se držel nad touto hodnotou až do roku 2021, kdy dosáhl dosavadního maxima 64,6 %. V roce 2022 podíl cizinců žijících v Brně‑městě klesl o 5,4 procentního bodu na 59,2 %. Nejméně cizinců bylo na konci roku 2021 evidováno v okrese Vyškov, a to 4 649.

Tab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2022*)
Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie
Tab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2022*)

V České republice žilo na konci roku 2022 podle předběžných výsledků 1 116,2 tis. cizinců, tvořili 10,6 % z celkového počtu obyvatel. Nejvíce cizinců (31,0 % z republikového celku) žilo v Praze a nejméně ve Zlínském kraji (2,4 % celku). Počet cizinců v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší (10,0 % celku). Počet cizinců v ČR se meziročně zvýšil o 457,6 tis. osob (o 69,5 %). K nárůstu počtu cizinců došlo ve všech krajích ČR, více než dvojnásobný nárůst byl zaznamenán ve čtyřech krajích, k nejvyššímu nárůstu došlo v Kraji Vysočina (o 121,2 %).  Nejnižší nárůst byl zaznamenán v hl. m. Praze (o 46,6 %).

 

Kontakt:
Bc. Kateřina Klesnilová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: katerina.klesnilova@czso.cz
tel.: 542 528 200

 

  • Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2022 (komentář v PDF)
  • Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2022 (tabulky v XLSX)
  • Související informace:
  • Statistiky: Cizinci Odkaz [nové okno]