Zajímavá data o Praze v roce 2017 právě vyšla

 

                            

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze vydala dnes publikaci s prvními daty o Praze za rok 2017 s názvem Čísla z první ruky za rok 2017.

Publikace je dostupná v české verzi: https://www.czso.cz/csu/czso/cisla-z-prvni-ruky-praha-2017

a také v anglické verzi: https://www.czso.cz/csu/czso/first-hand-figures-prague-2017