Čísla z první ruky Praha - 2017

 
Kód: 330122-18
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá brožura ve formátu .pdf (podoba tištěné publikace; 1,9 MB) PDF
Všechna data publikace ZIP
Úvodní přehled Excel PDF
Úvodní slovo Word PDF
Obyvatelstvo Excel PDF
Věkové složení obyvatelstva Excel PDF
Pohyb obyvatelstva Excel PDF
Obyvatelstvo - narození Excel PDF
Obyvatelstvo - zemřelí Excel PDF
Obyvatelstvo - rozvody Excel PDF
Stěhování podle věku Excel PDF
Bilance obyvatelstva v městských částech hl. m. Prahy Excel PDF
Vybrané údaje o městských částech k. 31. 12. 2017 Excel PDF
Struktura mezd zaměstnanců Excel PDF
Zaměstnanost podle výběrového šetření pracovních sil ve 4. čtvrtletí 2017 Excel PDF
Nezaměstnanost (VŠPS) ve 4. čtvrtletí 2017 Excel PDF
Neumístnění uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2017 Excel PDF
Registrované ekonomické subjekty k 31. 12. 2017 Excel PDF
Zaměstnanci a mzdy v Praze a ČR Excel PDF
Průmyslové podniky Excel PDF
Stavební podniky Excel PDF
Vydaná stavební povolení, orientační hodnota povolených staveb Excel PDF
Bytová výstavba Excel PDF
Cestovní ruch Excel PDF
Městská hromadná doprava Excel PDF
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v prosinci 2017 Excel PDF
Neumístění uchazeči o zaměstnání v městských částech hl. m. Prahy k 31. 12. 2017 Excel PDF
Obyvatelstvo městských částí hl. m. Prahy v letech 2012, 2015 a 2017 Excel PDF
Dokončené byty v městských částech hl. m. Prahy v letech 2012-2017 Excel PDF
Kriminalita, nehody, požáry Excel PDF
Kontakty a nabídka publikací a služeb Excel PDF

Grafy a kartogramy
Mapa 57 městských částí hl. m. Prahy JPG
Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy k 31. 12. 2017 JPG
Živě narození v hl. m. Praze JPG
Zemřelí v hl. m. Praze podle pohlaví a věku JPG
Potraty v hl. m. Praze JPG
Podíl nezaměstnaných ve věku 15 - 64 let JPG
Dokončené byty JPG
Zásahy hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy JPG
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.06.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.