Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 4. čtvrtletí 2019

 

6. 3. 2020

Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2019 hodnoty 44 237 Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda[1] zaměstnanců v Praze dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2019 hodnoty 44 237 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celé Česko (36 144 Kč) byla vyšší o 22,4 %. I přes trend velmi pomalého sbližování zůstává rozdíl ve výši mezd mezi Prahou a zbytkem republiky nadále výrazný. Oproti třetímu čtvrtletí roku 2019 došlo ve 4. čtvrtletí k mírnému nárůstu průměrné mzdy v důsledku výplat odměn a prémií o 2 517 Kč. Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 4. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (36 829 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví souvisejících především s automobilovým průmyslem. I mzda Středočechů přesáhla celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji, kde průměrná mzda konečně přesáhla 30 tis. Kč (31 811 Kč). I tak zde byla ale mzda o 28 % nižší než v Praze a zaostala i za republikovým průměrem, o 12 %. Trojici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Moravskoslezský a Zlínský.

 V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2019 v Praze nárůst o 5,4 %, což byl nejnižší nárůst mezi kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Jihočeském (+7,8 %), Středočeském (+7,7 %) a Olomouckém (+7,6 %). Kromě Prahy rostly mzdy nejpomaleji v kraji Moravskoslezském (+5,9 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celé Česko meziročně zvýšily o 3,0 %, reálná mzda se zvýšila v 4. čtvrtletí roku 2019 o 3,6 %. V Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,9 %, a proto reálná mzda zde vzrostla o 2,4 %.

 

 Evidenční počet zaměstnanců[2] ve 4. čtvrtletí 2019 v Praze mezičtvrtletně velmi nepatrně vzrostl (857,6 tis.). Vzhledem k tomu, že stejně nepatrně vzrostl počet zaměstnanců v celém Česku, tak se podíl Prahy na celkové zaměstnanosti v Česka téměř nezměnil (20,9 %). V Česku bylo v evidenčním počtu celkem 4 109,2 tisíc zaměstnanců. V relativním vyjádření zaznamenala Praha největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+2,6 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Královéhradecký (+1,3 %). Největší pokles počtu zaměstnaných pak zaznamenaly kraje Karlovarský (-1,7 %), Moravskoslezský (-1,0 %) a Kraj Vysočina (-0,7 %).

 


[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

[2] Přepočtený na plně zaměstnané.

 

Další informace:

Rychlá informace:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2019

Analýza k vývoji na trhu práce ve 4. čtvrtletí 2019:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-4-ctvrtleti-2019

 
 

Kontakt:

Mgr. Lada Lebdušková

Oddělení informačních služeb, KS Praha

Tel.: 274 054 163

E-mail: lada.lebduskova@czso.cz

  • Text aktuality ve formátu .pdf
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2019