Pražská bytová výstavba v 1. čtvrtletí roku 2020

 

7.5.2020

Začátek roku 2020 vypadá pro bytovou výstavbu v Praze pozitivně. Dokazuje to více než 7% meziroční nárůst zahájených i dokončených bytů. I stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno meziročně více, a to dokonce o 18 %. A o 25 % se meziročně zvýšila i orientační hodnota staveb.

Zahájené byty

V prvním čtvrtletí roku 2020 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba celkem 1 310 bytů. Oproti stejnému období roku 2019 došlo k nárůstu výstavby o 7,7 % (tedy jen o pár desítek bytů více). Naopak republikový průměr v tomto ohledu poklesl o 4,5 %. V mezikrajském srovnání byla Praha v počtu zahájených bytů na třetím místě, za Středočeským (1 540 zahájených bytů) a Jihomoravským (1 402 bytů) krajem. Nejméně intenzivní výstavba byla v Karlovarském kraji, kde bylo zatím zahájeno pouze 119 bytů.

Z hlediska typu výstavby se v Praze z 91,8 % jednalo o novou výstavbu, kde oproti prvnímu čtvrtletí roku 2019 došlo k nárůstu o 19 %. Ve zbylých 8,2 % šlo o změnu dokončených staveb, tedy různé nástavby, přístavby a jiné stavební úpravy, kde došlo naopak k meziročnímu poklesu o 47,6 %. Podle druhu stavby bylo tradičně zahájeno nejvíce bytů v nových bytových domech (1 092 bytů). V nových rodinných domech bylo zahájeno oproti tomu pouze 103 bytů. V obou případech se jednalo o meziroční nárůst, u rodinných domů o 17 %, u bytových dokonce o 18,4 %. Téměř zanedbatelné množství bytů pak bylo zahájeno v nebytových budovách (10 bytů), kde jejich počet meziročně poklesl o 15 bytů.

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2015 až 2020

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v prvním čtvrtletí roku 2020 činil 1 651 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 7,8 % (tj. o 120 bytů). Na republikové úrovni naopak došlo k meziročnímu poklesu, avšak pouze o 1,3 %. Z hlediska krajů meziročně nejvíce vzrostl počet dokončených bytů v Libereckém kraji (o 51 %) a v kraji Středočeském (o 30 %). Největší meziroční pokles pak zaznamenal Ústecký kraj (o 39 %). V mezikrajském srovnání byla Praha v počtu dokončených bytů na druhém místě za Středočeským krajem (1 767 bytů). Spolu s Jihomoravským krajem (851 dokončených bytú) tvořily více než 50% podíl všech dokončených bytů v Česku. Nejméně bytů bylo dokončeno, stejně jako u zahájených, v Karlovarském kraji (108).

Z hlediska typu výstavby dominovala u dokončených bytů v Praze nová výstavba (94 %) nad změnou dokončených staveb (6 %). Stejně jako u zahájené výstavby byl i počet dokončených bytů v Praze nejvyšší v nových bytových domech (1 452 bytů), což je obojí dáno charakterem Prahy, ale i jejím omezeným prostorem pro další výstavbu. Přesto bylo bytů v bytových domech dokončeno meziročně o 26 % více. Bytů v nových rodinných domech bylo dokončeno čtrnáctkrát méně, a navíc s meziročním poklesem o 45 %. V nebytových budovách byly dokončeny pouze 2 byty.

Stavební povolení a ohlášení

V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo v Praze vydáno celkem 637 stavebních povolení a ohlášení. Oproti stejnému období roku 2019 jejich počet poklesl o 18,6 %, zatímco na celorepublikové úrovni se jejich počet prakticky nezměnil (+0,3 %). Z hlediska typu stavby připadlo více stavebních povolení a ohlášení na budovy (500) než na inženýrské stavby (137). Více stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno na budovy bytové (319, meziročně o 2,4 % méně), než na budovy nebytové (181, meziroční pokles o 29,8 %).

Orientační hodnota staveb

V Praze v prvním čtvrtletí roku 2020 činila orientační hodnota staveb 9 263 mil. Kč. Ve srovnání s prvním čtvrtletí roku 2019 došlo k nárůstu její hodnoty o 25 %, na rozdíl od republikového průměru, kde došlo k poklesu o 1,4 %. Orientační hodnota budov představovala 6 460 mil. Kč, z čehož 71,5 % byla hodnota budov bytových. Orientační hodnota inženýrských staveb činila 2 803 mil. Kč.

 

Poznámky:

Údaje za rok 2020 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

 

Kontakt:

Mgr. Lada Lebdušková

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

E-mail: lada.lebduskova@czso.cz

  • Aktualita v pdf