Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze - kontaktní osoby

 

Ředitel Ing. Jiří ROČOVSKÝ jiri.rocovsky@czso.cz
274 053 173
605 589 821
Zástupce ředitele,
Vedoucí oddělení terénních zjišťování
Ing. Marta HRDLIČKOVÁ marta.hrdlickova@czso.cz
274 052 124
605 589 842
Vedoucí oddělení informačních služeb
  poskytování informací
Mgr. Jana PODHORSKÁ jana.podhorska@czso.cz
274 052 673
737 280 502
  poskytování informací Mgr. Tomáš SLAVÍČEK tomas.slavicek@czso.cz 274 052 507
  webmaster Mgr. et Mgr. Adam VLČ adam.vlc@czso.cz 274 054 223
  poskytování informací Ing. Martina KUŘITKOVÁ martina.kuritkova@czso.cz

274 054 163

Vedoucí oddělení zpracování demografie Bc. Tereza SITTOVÁ tereza.sittova@czso.cz

274 052 105

797 874 178

Vedoucí oddělení zpracování statistiky energetiky, technického rozvoje a inovací Bc. Jitka RESLEROVÁ jitka.reslerova@czso.cz
274 052 810
797 874 179
Vedoucí oddělení zpracování statistiky práce, ICT a životního prostředí Ing. Tomáš DRAGOUN tomas.dragoun@czso.cz
274 054 118
797 870 944
Vedoucí oddělení správy registrů Ing. Pavel DVOŘÁK p.dvorak@czso.cz
274 052 022
797 874 180
Garanti zpracování terénních zjišťování
 - rodinné účty Ing. Michaela KLUSOŇOVÁ michaela.klusonova@czso.cz
274 054 159
737 280 828
 - výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
 - výběrové šetření cestovního ruchu    (VŠCR)
Irena MESKÁŘOVÁ irena.meskarova@czso.cz
274 052 789
736 509 950

 - výběrové šetření Příjmy a životní po dmínky domácností (EU-SILC)

- zemědělství

- finanční situace domácností (FSD)

- ostatní mimořádné cenzy

Mgr. Kateřina VICHOVÁ, DiS. katerina.vichova@czso.cz
274 052 084
    605 204 241
 - ceny Ing. Marta HRDLIČKOVÁ marta.hrdlickova@czso.cz
605 589 842