Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze - kontaktní osoby

 

Ředitel Ing. Jiří ROČOVSKÝ jiri.rocovsky@czso.cz
274 053 173
605 589 821
Zástupce ředitele,
Vedoucí oddělení terénních zjišťování
Ing. Marta HRDLIČKOVÁ marta.hrdlickova@czso.cz
274 052 124
605 589 842
Vedoucí oddělení informačních služeb
  poskytování informací
Mgr. Jana PODHORSKÁ jana.podhorska@czso.cz
274 052 673
737 280 502
  poskytování informací Mgr. Lada LEBDUŠKOVÁ lada.lebduskova@czso.cz 274 054 163
  poskytování informací Ing. Marcela PÍŠOVÁ marcela.pisova@czso.cz
274 052 507
  webmaster Mgr. Martin SLAVÍČEK martin.slavicek@czso.cz 274 054 223
Vedoucí oddělení zpracování demografie Ing. Kateřina ALEXANDEROVÁ katerina.alexanderova@czso.cz 274 052 105
Vedoucí oddělení zpracování statistiky energetiky, technického rozvoje a inovací Bc. Jitka RESLEROVÁ jitka.reslerova@czso.cz
274 052 810
Vedoucí oddělení zpracování statistiky práce, ICT a životního prostředí Ing. Tomáš DRAGOUN tomas.dragoun@czso.cz
274 054 118
Vedoucí oddělení správy registrů Ing. Pavel DVOŘÁK p.dvorak@czso.cz
274 052 022
Vedoucí oddělení SLDB RNDr. Tomáš MLÁDEK tomas.mladek@czso.cz 274 053 139
Garanti zpracování terénních zjišťování
 - rodinné účty Ing. Jana MUSÍLKOVÁ jana.musilkova@czso.cz
274 054 159
737 280 828
 - výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
 - výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
Irena MESKÁŘOVÁ irena.meskarova@czso.cz
274 052 789
736 509 950
 - výběrové šetření Příjmy a životní podmínky
domácností (EU-SILC)
 - ostatní mimořádné cenzy
RNDr. Jana ŠÍDLOVÁ jana.sidlova@czso.cz
274 052 084
731 439 289
 - zemědělství Mgr. Kateřina VICHOVÁ, DiS. katerina.vichova@czso.cz
274 052 209
605 204 241
 - ceny Ing. Jana MUSÍLKOVÁ
Ing. Marta HRDLIČKOVÁ
jana.musilkova@czso.cz
marta.hrdlickova@czso.cz
274 054 159
274 052 124