Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze - kontaktní osoby

 

Ředitel Ing. Jiří ROČOVSKÝ jiri.rocovsky@czso.cz
274 053 173
605 589 821
Zástupce ředitele,
Vedoucí oddělení terénních zjišťování
Ing. Marta HRDLIČKOVÁ marta.hrdlickova@czso.cz
605 589 842
Vedoucí oddělení informačních služeb
  poskytování informací
Mgr. Jana PODHORSKÁ jana.podhorska@czso.cz
737 280 502
  poskytování informací Mgr. Lada LEBDUŠKOVÁ lada.lebduskova@czso.cz 737 280 502
  poskytování informací Ing. Marcela PÍŠOVÁ marcela.pisova@czso.cz
737 280 502
  webmaster Mgr. Martin SLAVÍČEK martin.slavicek@czso.cz 737 280 502
Vedoucí oddělení zpracování demografie Ing. Kateřina ALEXANDEROVÁ katerina.alexanderova@czso.cz 797 874 178
Vedoucí oddělení zpracování statistiky energetiky, technického rozvoje a inovací Bc. Jitka RESLEROVÁ jitka.reslerova@czso.cz
797 874 179
Vedoucí oddělení zpracování statistiky práce, ICT a životního prostředí Ing. Tomáš DRAGOUN tomas.dragoun@czso.cz
274 054 118
Vedoucí oddělení správy registrů Ing. Pavel DVOŘÁK p.dvorak@czso.cz
797 874 180

Vedoucí oddělení SLDB

    metodik terénních prací

    metodik územní přípravy

RNDr. Tomáš MLÁDEK

Ing. Martina Kuřitková

Ing. Vítězslav Vokurka

tomas.mladek@czso.cz

martina.kuritkova@czso.cz

vitezslav.vokurka@czso.cz

703 824 141

703 824 147

703 824 148

Garanti zpracování terénních zjišťování
 - rodinné účty Ing. Jana MUSÍLKOVÁ jana.musilkova@czso.cz
737 280 828
 - výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
 - výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
Irena MESKÁŘOVÁ irena.meskarova@czso.cz
736 509 950
 - výběrové šetření Příjmy a životní podmínky
domácností (EU-SILC)
 - ostatní mimořádné cenzy
RNDr. Jana ŠÍDLOVÁ jana.sidlova@czso.cz
731 439 289
 - zemědělství Mgr. Kateřina VICHOVÁ, DiS. katerina.vichova@czso.cz
605 204 241
 - ceny Ing. Jana MUSÍLKOVÁ
Ing. Marta HRDLIČKOVÁ
jana.musilkova@czso.cz
marta.hrdlickova@czso.cz
737 280 828
605 589 842