Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze - kontaktní osoby

 

Ředitel Ing. Jiří Ročovský jiri.rocovsky@czso.cz
274 053 173
605 589 821
Vedoucí oddělení terénních zjišťování Mgr. Kateřina Vichová, DiS. katerina.vichova@czso.cz
274 052 124
605 204 241
Vedoucí oddělení informačních služeb
  poskytování informací
Mgr. Jana Podhorská jana.podhorska@czso.cz
274 052 673
737 280 502
  poskytování informací Mgr. Tomáš Slavíček tomas.slavicek@czso.cz 274 052 507
  webmaster Mgr. et Mgr. Adam Vlč adam.vlc@czso.cz 274 054 223
  poskytování informací Ing. Martina Kuřitková martina.kuritkova@czso.cz 274 054 163
Vedoucí oddělení zpracování demografie Bc. Dalibor Marek dalibor.marek@czso.cz
274 052 105
797 874 178
Vedoucí oddělení zpracování statistiky energetiky, technického rozvoje a inovací Bc. Jitka Reslerová jitka.reslerova@czso.cz
274 052 810
797 874 179
Vedoucí oddělení zpracování statistiky práce, ICT a životního prostředí Ing. Tomáš Dragoun tomas.dragoun@czso.cz
274 054 118
797 870 944
Vedoucí oddělení správy registrů Ing. Pavel Dvořák p.dvorak@czso.cz
274 052 022
797 874 180
Garanti zpracování terénních zjišťování
 - rodinné účty Ing. Michaela Klusoňová michaela.klusonova@czso.cz
274 054 159
737 280 828
 - výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
 - výběrové šetření cestovního ruchu    (VŠCR)
Irena Meskářová irena.meskarova@czso.cz
274 052 789
736 509 950
- výběrové šetření Příjmy a životní podmínky domácností (EU-SILC)
- finanční situace domácností
- ostatní mimořádné cenzy
Bc. Gabriela Koleňáková gabriela.kolenakova@czso.cz
274 052 823
731 439 253
 - zemědělství Bc. Štěpánka Vondráčková, DiS stepanka.vondrackova@czso.cz
274 052 283
736 509 959
 - ceny Ing. Michaela Klusoňová michaela.klusonova@czso.cz
274 054 159
737 280 828