Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Praze ve 2. čtvrtletí roku 2020

 

7. 8. 2020

V hromadných ubytovacích zařízeních na území hl. m. Prahy se ubytovalo v 2. čtvrtletí 2020 celkem 138,2 tis. hostů, což bylo meziročně o 93,6 % méně (−2,0 mil. hostů). Celkový počet přenocování hostů byl 255,7 tis. nocí, což bylo meziročně o 94,9 % méně (−4,7 mil. nocí). Zahraniční hosté strávili v pražských ubytovacích zařízeních 91,4 tis. nocí, tedy meziročně o 97,9 % méně. U hostů z ostatních částí republiky byl zaznamenán meziroční pokles o 371,3 tis. nocí, tj. o 69,3 %.

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ)[1] hlavního města Prahy se během 2. čtvrtletí roku 2020 ubytovalo celkem 138,2 tisíce hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2019, se ubytovalo v hlavním městě o cca 2,026 mil. návštěvníků méně (−93,6 %). Výrazný úbytek návštěvníků byl způsoben epidemiologickými opatřeními, v jejichž důsledku došlo k zákazu cestování, uzavření hranic, ale i samotných ubytovacích zařízení. Oproti předchozímu čtvrtletí, tedy 1. čtvrtletí roku 2020, se jednalo o pokles o 87,5 %.

Hl. m. Praha je dlouhodobě nejnavštěvovanějším krajem v Česku. V důsledku epidemiologických opatření však Praha ve 2. čtvrtletí roku 2020 neměla v mezikrajském srovnání tak významné postavení. V pražských ubytovacích zařízeních se ve 2. čtvrtletí 2020 ubytovalo 14 % všech registrovaných návštěvníků Česka a 35,9 % všech zahraničních hostů (nerezidentů).

 

Obrázek 1 : Počet návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2016–2020

 

Ve struktuře návštěvníků hlavního města během 2. čtvrtletí 2020 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 33,1 % všech hostů (45 730 návštěvníků). Z Česka (rezidentů) bylo v průběhu 2. čtvrtletí 2020 ubytováno celkem 164 209 hostů. V důsledku epidemiologických opatření tak měla Praha výjimečně více návštěvníků z Česka než ze zahraničí. V meziročním srovnání došlo v 2. čtvrtletí 2020 k poklesu počtu zahraničních hostů o 1,804 mil., tj. o 97,5 %. Počet návštěvníků z ostatních částí republiky (rezidentů) poklesl o 221,8 tis., tj. o 70,6 %.

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během 2. čtvrtletí 2020 v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 255 652 nocí, což bylo o 4,709 mil., tj. o 94,9 % přenocování méně než v 2. čtvrtletí 2019, což souviselo s již zmíněnými epidemiologickými opatřeními. Zahraniční hosté (nerezidenti) strávili v pražských ubytovacích zařízeních v 2. čtvrtletí 2020 celkem 91 443 nocí, tedy o 4,338 mil., tj. o 97,9 % méně než ve stejném období roku 2019. Hosté z ostatních částí republiky strávili v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze 164,2 tis. nocí, meziroční pokles počtu přenocování byl v jejich případě o 371,3 tis., tj. o 69,3 %.

 

Obrázek 2 : Počet přenocování a průměrný počet přenocování jednoho hosta v hl. m. Praze v 2. čtvrtletí 2020

 

Celkový průměrný počet přenocování jednoho hosta v 2. čtvrtletí roku 2020 v hromadných ubytovacích zařízeních Prahy byl 1,9 noci, host ze zahraničí setrval průměrně 2,0 noci a návštěvník z Česka v průměru 1,8 noci.

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v 2. čtvrtletí 2020 ze sousedního Německa, kteří se svými 17,3 tisíci návštěvníky tvořili 37,9 % všech registrovaných hostů ze zahraničí. Na dalších místech se umístili hosté ze Slovenska (10,4 tisíc), Polska (2,2 tisíc), Rakouska (2,1 tisíc), Ukrajiny (1,3 tisíc) a Maďarska (1,2 tis.).

V meziročním srovnání došlo k poklesu počtu hostů ze všech zahraničních zemí o 93 % a více. Pouze u počtu hostů ze Slovenska došlo k nižšímu poklesu a to o 86,6 %.

Ze zemí, ze kterých bylo na návštěvě v hl. m. Praze alespoň 100 hostů, se nejdéle zdrželi hosté z Dánska (ti zde byli ubytováni v průměru 3,4 noci), Irska (3,3 noci), Rumunska a Švédska (2,7 noci), Polska a Slovinska (2,4 noci). Relativně krátce se v Praze naopak zdrželi hosté ze vzdálených zemí jako je Nový Zéland (1,3 noci), Jižní Korea (1,5 noci) a evropských zemí Estonska a Řecka (1,6 noci).

 

Obrázek 3 : Procentuální podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze v 2. čtvrtletí 2020

 

Poznámky:

Výsledky za 2. čtvrtletí 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování výkazu CR 1-12 a CR 2-04. Děkujeme všem respondentům, kteří data poskytli, přestože řada z nich čelila dopadům mimořádných opatření. ČSÚ tak mohl zpracovat výsledky v plném rozsahu.

Údaje za 2. čtvrtletí roku 2020 jsou předběžné.

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete ZDE.

Veřejná databáze: Počet hostů v HUZ – aktuální data

 

Kontakt:

Mgr. Martin Slavíček

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

Tel.: 274 054 223

E-mail: martin.slavicek@czso.cz

 [1] Hromadné ubytovací zařízení je zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf