Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2016

HDP v roce 2016 vzrostl o 2,3 %

03.03.2017
Kód: 050056-16
 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2016 mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 1,9 %. Růst HDP za celý rok 2016 činil 2,3 %.


Růst české ekonomiky na konci roku 2016 mírně zrychlil. Růst byl podpořen zejména rostoucí spotřebou domácností a zahraniční poptávkou. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl ve 4. čtvrtletí o 0,4 % vyšší než v předchozím čtvrtletív porovnání se stejným čtvrtletím roku 2015 vzrostl o 1,9 %.

Vývoj hrubého domácího produktu v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2016

K předchozímu čtvrtletí

0,4

0,9

0,2

0,4

2,3

Ke stejnému čtvrtletí 2015

3,0

2,6

1,8

1,9

Vývoj hrubé přidané hodnoty v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2016

K předchozímu čtvrtletí

0,4

0,7

0,2

0,3

2,1

Ke stejnému čtvrtletí 2015

2,7

2,5

1,6

1,6

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 1,6 %. Dařilo se zpracovatelskému průmyslu, tradičně díky výrobě automobilů a navazujícím odvětvím, výrobě elektrických přístrojů a zařízení a také díky obnovení výkonu chemického průmyslu. Výkonnost zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 4,7 %. HPH ve většině odvětví služeb rovněž mírně rostla. Ve stavebnictví byla vlivem vysoké srovnávací základny meziročně nižší o 10,7 % a mezičtvrtletně nižší o 3,9 %.

Na straně poptávky byly ve 4. čtvrtletí klíčovými faktory růstu HDP rostoucí spotřeba domácností a zahraniční poptávka. K meziročnímu růstu HDP (1,9 %) přispěly výdaje na konečnou spotřebu domácností (1,4 p.b.)[2] a zahraniční obchod (0,9 p.b.). Naopak negativně působila investiční aktivita včetně zásob (-0,4 p.b.).

Výdaje na konečnou spotřebu domácností si udržely relativně vysoké mezičtvrtletní tempo růstu (0,7 %) a meziročně se zvýšily o 2,9 %. Tvorba fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí byla meziročně nižší o 6,1 % a mezičtvrtletně poklesla o 0,6 %. Meziroční srovnání investiční aktivity bylo stejně jako po celý rok 2016 ovlivněno vysokou srovnávací základnou, která ve 4. čtvrtletí 2015 navíc zahrnovala i pořízení (pronájem) vojenských letadel.

Saldo zboží a služeb dosáhlo v běžných cenách hodnoty 88,9 mld. Kč a bylo o 9,6 mld. Kč vyšší než ve 4. čtvrtletí roku 2015.

Celková zaměstnanost[3] se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,7 % a meziročně byla vyšší o 2,1 %.

Tvorba a užití HDP v roce 2016

HDP za rok 2016 byl o 2,3 % vyšší než v roce 2015. Stejně jako v posledním čtvrtletí byly hlavními faktory růstu spotřeba domácností a zahraniční poptávka. Spotřeba domácností přispěla k růstu HDP 1,1 p.b. a zahraniční poptávka 1,2 p.b. Investiční aktivita naopak po celý rok k růstu nepřispívala.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly meziročně o 2,9 %, zejména díky rostoucím nákupům předmětů dlouhodobé spotřeby, například automobilů. Rostly ale také výdaje ve všech ostatních kategoriích. Saldo zahraničního obchodu vzrostlo v běžných cenách meziročně o 67,4 mld. Kč na 347,2 mld. Kč, což představuje nejvyšší roční přírůstek v historii samostatné České republiky. Tvorba hrubého kapitálu za celý rok 2016 byla o 1,3 % nižší než v roce 2015.

HPH se v roce 2016 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 2,1 %. Ekonomický růst se s výjimkou stavebnictví projevoval napříč celým národním hospodářstvím, přičemž příspěvek zpracovatelského průmyslu (1,3 p.b.) představoval více než polovinu růstu HPH.

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,8 % na 5 273 tisíc osob. Odpracováno bylo celkem o 2,6 % hodin více než v roce 2015.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 24. února 2017
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 16. května 2017
(Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2017)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.

[3] V pojetí národních účtů.

 

  • chdp030317.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.03.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz