Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2014

HDP ve 2. čtvrtletí vzrostl meziročně o 2,7%

29.08.2014
Kód: 050056-14
 Hrubý domácí produkt se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,7 %.

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost */ ve 2. čtvrtletí meziročně o 2,7 % a v mezičtvrtletním srovnání se nezměnil.

Celkový výkon tuzemské ekonomiky se ve 2. čtvrtletí v mezičtvrtlením srovnání nezměnil. Beze změny jsou i výdaje na konečnou spotřebu. Rostly výdaje na tvorbu kapitálu o 2,3 % a mezičtvrtletně vzrostl i dovoz o 0,3 %. Mírné zpomalení se projevilo u vývozu, kde došlo k poklesu o 0,4 %.


Vývoj ve 2. čtvrtletí

Složky poptávky

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly meziročně o 2,0 %. Oproti předchozímu čtvrtletí se výdaje nezměnily. Výdaje domácností meziročně vzrostly o 1,9 %. Rostl zájem spotřebitelů o produkty určené k dlouhodobé spotřebě, zejména na bytové vybavení a dopravní prostředky. Zvýšily se také výdaje na potraviny, služby stravování, ubytování a na běžné opravy spojené s údržbou bytů.

Tvorba kapitálu se meziročně zvýšila o 10,8 %. Tvorba fixního kapitálu byla vyšší meziročně o 6,9 % a mezičtvrtletně poklesla o 1,4 %. Na meziročním růstu se podílely zejména investice do dopravních prostředků, ostatních budov a staveb a ostatních strojů a zařízení. K poklesu došlo u investic do obydlí (byty, rodinné domy).

Zahraniční obchod ve druhém čtvrtletí ve srovnání s prvním čtvrtletím přestal být hlavním faktorem tvorby HDP. Dovoz meziročně vzrostl o 11,3 %, zatímco vývoz jenom o 8,9 %. Aktivní saldo v běžných cenách se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšilo o 8,3 mld. Kč na 77,2 mld. Kč.

Struktura nabídky

Hrubá přidaná hodnota (HPH) se meziročně zvýšila o 3,3 %, z toho ve zpracovatelském průmyslu o 8,7 %, ve stavebnictví o 2,4 %, v obchodě o 2,3 % a v činnostech v oblasti nemovitostí o 4,3 %. Negativního výsledku docílilo odvětví peněžnictví a pojišťovnictví poklesem HPH o osm procent. V mezičtvrtletním srovnání HPH vzrostla o 0,5 %.

Zaměstnanost

V tuzemsku bylo ve 2. čtvrtletí v pojetí národních účtů zaměstnáno v průměru 5 145 tisíc osob, což bylo o 0,1 % více než před rokem. Počet odpracovaných hodin stoupl mezičtvrtletně o 1,2 %.

___________________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní


Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 25. srpen 2014
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další informace: 1. říjen 2014 (Čtvrtletní národní účty za 2. čtvrtletí 2014)  • chdp082914.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz