Národní účty - 3. čtvrtletí 2010

Meziroční růst HDP ve 3. čtvrtletí: 2,8 %

09.12.2010
Kód: r-5002-10
 
V letošním třetím čtvrtletí se hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, zvýšil meziročně o 2,8 %, k růstu přispěla zejména odvětví zpracovatelského průmyslu, tržních služeb a obchodu. Oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl HDP o 1,0 %.


* * *

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy, sezónnost a nestejný počet pracovních dní * / vzrostl ve 3. čtvrtletí meziročně o 2,8 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 1,0 %. Předběžný odhad meziročního vývoje HDP zveřejněný 12. listopadu byl zejména v důsledku změny odhadu vývoje nepřímých daní snížen o 0,2 procentního bodu (p.b.). Bez očištění o sezónní a kalendářní vlivy byl HDP ve 3. čtvrtletí meziročně vyšší o 2,5 % při nižším počtu pracovních dní než ve stejném čtvrtletí roku 2009. V mezičtvrtletním srovnání rostl HDP nepřetržitě již pět čtvrtletí, oproti dnu ekonomiky ve 2. čtvrtletí 2009 byl HDP v letošním 3. čtvrtletí vyšší o 3,3 %. Po prudkém poklesu v loňském 1. čtvrtletí o 3,6 % se tak HDP postupně zotavoval, do absolutně nejvyšší dosažené úrovně z 3. čtvrtletí 2008 mu zatím chybí 1,8 %.

Na nabídkové straně ekonomiky se ve 3. čtvrtletí na meziročním zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) reálně o 3,7 % podílela především objemově významná odvětví zpracovatelský průmysl (růstem o 10,7 %), tržní služby (+ 7,0 %) a obchod (+ 5,3 %). V rámci zpracovatelského průmyslu se výrazně dařilo automobilovému průmyslu, strojírenství a výrobě elektrických a optických přístrojů a zařízení, u činností obchodního charakteru přispěl k růstu zejména velkoobchod. Naopak v odvětví zemědělství HPH klesla vlivem nepříznivých klimatických podmínek téměř o čtvrtinu, pod loňskou úrovní zůstaly též stavebnictví a netržní služby. Ve srovnání s 2. čtvrtletím HPH vzrostla o 1,5 %, tahounem ekonomiky byla stejně jako v meziročním srovnání zejména odvětví obchodu (+ 6,6 %) a zpracovatelského průmyslu (+ 4,5 %).

Jednotlivé složky poptávky přispěly ve 3. čtvrtletí k růstu HDP diferencovaně, klíčovou roli měla stejně jako v předchozím čtvrtletí tvorba kapitálu a v jejím rámci zvýšení zásob:
  • Výdaje na konečnou spotřebu byly v úhrnu o 0,7 % vyšší než ve stejném čtvrtletí minulého roku a přispěly tak k růstu HDP v rozsahu 0,5 p.b. Přírůstek zabezpečily domácnosti meziročním růstem výdajů o 1,2 %, zatímco výdaje vládních institucí meziročně klesly o 0,5 %.
  • Meziroční růst tvorby hrubého kapitálu o výrazných 14,4 % přispěl ke zvýšení HDP v rozsahu 3,1 p.b. Tvorba hrubého fixního kapitálu byla meziročně vyšší o 1,7 %, zásoby, bez očištění o sezónní a kalendářní vlivy, se v průběhu letošního 3. čtvrtletí zvýšily v běžných cenách o 19,9 mld. Kč (zatímco ve 3. čtvrtletí roku 2009 naopak o 5,2 mld. Kč klesly). Mezičtvrtletní růst tvorby hrubého fixního kapitálu o 3,7 % byl nejvyšší za tři roky, když se v něm promítly mimo jiné investice do fotovoltaiky.
  • Aktivní saldo zahraničního obchodu zbožím a službami (27,2 mld. Kč v běžných cenách) bylo o 22,9 mld. Kč nižší než ve stejném čtvrtletí roku 2009, a to zčásti vlivem výrazného zhoršení směnných relací o 2,3 p.b. V reálném vyjádření vzrostl vývoz o 14,1 %, zatímco dovoz o 16,6 %. Zahraniční obchod tak vývoj HDP ovlivnil negativně v rozsahu 0,9 procentního bodu.

V běžných cenách hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostl o 2,5 % na 925,4 mld. Kč. Implicitní deflátor HDP meziročně klesl o 0,3 % především vlivem vývoje směnných relací v zahraničním obchodu.

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů (a po odstranění sezónnosti) byla ve 3. čtvrtletí meziročně o nepatrných 0,1 % nižší než ve stejném období předchozího roku. Ve srovnání s 2. čtvrtletím se počet zaměstnaných zvýšil o 21 tisíc (+ 0,4 %) na 5 191 tisíc osob.

V návaznosti na úplnou soustavu ročních národních účtů, zveřejněnou v souladu s Edičním plánem 1. října na internetových stránkách ČSÚ, byly zpřesněny odpovídající čtvrtletní ukazatele. Rozsah úprav HDP ve čtvrtletní periodicitě oproti údajům zveřejněným 8. září ilustruje následující tabulka.

Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy

Tab. Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy

* * *

Hrubý domácí produkt zemí EU 27 očištěný o vliv sezónnosti vzrostl podle odhadu Eurostatu ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně o 2,2 %, z toho v EA o 1,9 %. Ze zemí našich hlavních obchodních partnerů vzrostl v tomto období HDP v Polsku o 4,7 %, na Slovensku o 4,2 %, v Německu o 3,9 % a v Rakousku o 2,5 %.

* * *

Předběžný odhad vývoje HDP za 4. čtvrtletí 2010 bude zveřejněn 15. února 2011.

______________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní
Kontakt: Ing. Jan Heller, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Navazující časové řady: /csu/czso/hdp_cr
Vybrané tabulky: /csu/czso/vybrane-tabulky-ctvrtletnich-narodnich-uctu-4-ctvrtleti-2010-1mylqjwdam  • chdp120910.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Hrubý domácí produkt (meziroční a mezičtvrtletní indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz