Tvorba a užití HDP - 3. čtvrtletí 2019

Česká ekonomika vzrostla mezičtvrtletně o 0,4 %

29.11.2019
Kód: 050056-19
 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 2,5 %. Růst české ekonomiky byl podpořen jak domácí, tak zahraniční poptávkou.


Zpřesněný odhad potvrdil pokračující růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 %. Meziročně se HDP zvýšil o 2,5 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně vyšší o 0,3 %. HPH rostla nejvíce v odvětví informačních a komunikačních činností (o 1,9 %), v profesních a administrativních činnostech (o 0,9 %) a činnostech v oblasti nemovitostí (o 0,9 %). Mírný pokles byl zaznamenán v průmyslu. Meziročně HPH vzrostla o 2,4 %. K jejímu růstu nejvýrazněji přispěla skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (0,6 p. b.) a odvětví informačních a komunikačních činností (0,4 p. b.). Zpracovatelský průmysl přispěl k meziročnímu růstu HPH 0,3 p. b. Růst v tomto odvětví byl 1,0 %. Dařilo se zejména výrobě dopravních prostředků a výrobě elektrických zařízení. Naopak útlum pokračoval ve výrobě strojů a výrobě elektronických a optických přístrojů. Meziroční pokles HPH pokračoval rovněž v odvětví těžby a dobývání. Ve stavebnictví HPH vzrostla o 4,1 %. Dařilo se většině odvětví služeb, především informačním a komunikačním činnostem s meziročním růstem 8,1 %.

Na straně poptávky byl meziroční růst HDP ve 3. čtvrtletí podpořen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. K meziročnímu růstu HDP (2,5 %) přispěla spotřeba domácností 1,0 p. b. [2], příspěvek výdajů vládních institucí byl 0,7 p. b. Negativní vliv zaznamenala tvorba hrubého kapitálu (-0,1 p. b.), přičemž investiční výdaje zaznamenaly negativní příspěvek poprvé od 2. čtvrtletí 2017 (-0,3 p. b.). Příspěvek zahraniční poptávky byl 1,0 p. b.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,6 %. Z toho se výdaje domácností reálně oproti předchozímu čtvrtletí nezměnily a oproti stejnému čtvrtletí minulého roku vzrostly o 2,3 %. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se zvýšily mezičtvrtletně o 1,0 % a meziročně o 3,3 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) v mezičtvrtletním i meziročním srovnání poklesla o 0,3 %. Z hlediska typu aktiv vzrostly v meziročním srovnání především investice do obydlí a ostatních budov a staveb. Naopak se ještě více prohloubil meziroční pokles u investic do strojů a zařízení.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšilo o 17,8 mld. korun. Vývoz zboží a služeb reálně mezičtvrtletně klesl o 0,4 % a meziročně se zvýšil o 1,8 %. Na meziročním růstu se podílel hlavně vývoz dopravních prostředků. Dovoz zboží a služeb mezičtvrtletně vzrostl o 0,4 %, meziročně o 1,0 %. Na meziročním růstu dovozu se významně podílel obchod se stroji a subdodávky pro automobilový průmysl.

Z hlediska cenového vývoje ve 3. čtvrtletí meziroční deflátor HDP dosáhl hodnoty 103,6 %.

Objem mzdových nákladů[3] ve 3. čtvrtletí vzrostl meziročně o 6,8 %.

V tuzemsku bylo ve 3. čtvrtletí zaměstnáno[4] v průměru 5 455 tisíc osob. Celková zaměstnanost oproti předchozímu čtvrtletí klesla o 0,2 %, meziročně vzrostla o 0,6 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 26. listopadu 2019
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 14. února 2020
(Předběžný odhad HDP za 4. čtvrtletí 2019)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

 

 • chdp112919.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
 • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Ekonomika vzrostla ve 3. čtvrtletí meziročně o 2,5 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz