Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2018

HDP v roce 2018 vzrostl o 3,0 %

01.03.2019
Kód: 050056-18
 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2018 mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 2,8 %. Růst HDP za celý rok 2018 činil 3,0 %.


Výkonnost české ekonomiky na konci roku 2018 rostla vyšším tempem než v předchozích čtvrtletích. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl ve 4. čtvrtletí o 0,9 % vyšší než v předchozím čtvrtletív porovnání se stejným čtvrtletím roku 2017 vzrostl o 2,8 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o 1,1 % a meziročně o 3,0 %. K meziročnímu růstu HPH nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl (0,7 p. b.), především díky výrobě motorových vozidel a výrobě elektrických a optických přístrojů. Shodný příspěvek zaznamenala rovněž skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování. Výkonnost zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 1,6 % a meziročně o 2,6 %. Dále se dařilo stavebnictví, kde HPH vzrostla mezičtvrtletně o 0,8 %, meziročně o 7,9 % a odvětví informačních a komunikačních technologií (mezičtvrtletní růst o 2,8 %; 7,1 % meziročně).

Na straně poptávky byl růst ekonomiky ve 4. čtvrtletí tažen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Na meziročním růstu HDP (2,8 %) se významně podílely investiční výdaje (2,0 p. b.[2]) a výdaje vládních institucí (0,9 p. b.). Oproti předchozím čtvrtletím byl na konci roku zaznamenán vyšší příspěvek zahraniční poptávky (0,9 p. b.).

Spotřební výdaje domácností na zboží a služby mezičtvrtletně rostly o 0,2 % a meziročně se zvýšily o 2,2 %. Tvorba fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně sice poklesla o 0,2 %, ale v meziročním srovnání si nadále udržela  vysoký růst 10,1 %. Investiční výdaje směřovaly zejména na stavební investice a do strojního vybavení.

Saldo zboží a služeb dosáhlo v běžných cenách hodnoty 87,7 mld. Kč. Vývoz vzrostl mezičtvrtletně reálně o 2,6 % (meziročně o 5,0 %), dovoz o 1,4 % (meziročně o 5,7 %). Růst vývozu byl tažen zejména obchodem s elektronikou a dopravními prostředky. Na růstu dovozu se významně podílely subdodávky pro elektronické a optické přístroje a stroje a zařízení.

Z hlediska cenového vývoje ve 4. čtvrtletí dosáhl meziroční celkový deflátor HDP 2,3 %.

Objem mzdových nákladů[3] ve 4. čtvrtletí vzrostl meziročně o 8,2 %.

Celková zaměstnanost[4] vzrostla v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 % a meziročně byla vyšší o 1,5 %.


Tvorba a užití HDP v roce 2018

HDP za rok 2018 byl o 3,0 % vyšší než v roce 2017. Hlavním faktorem celoročního růstu byla domácí poptávka, zejména investiční aktivita. Tvorba hrubého fixního kapitálu přispěla 1,9 p. b., spotřeba domácností 1,0 p. b. a výdaje vládních institucí 0,7 p. b. Zahraniční poptávka přispěla 0,4 p.b.

HPH se v roce 2018 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 3,1 %. Ekonomický růst se projevoval téměř ve všech odvětvích národního hospodářství. Zpracovatelský průmysl přispěl k růstu HPH 0,9 p. b., skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování 0,8 p. b. a odvětví informačních a komunikačních činností 0,4 p. b. HPH ve zpracovatelském průmyslu vzrostla o 3,4 %. Výrazně se dařilo stavebnictví, které zaznamenalo nejvyšší růst za posledních 14 let (6,7 %), dále pak odvětvím informačních a komunikačních činností (6,7 %) a peněžnictví a pojišťovnictví (6,7 %).

Vývoj hrubého domácího produktu v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2018

K předchozímu čtvrtletí

0,6

0,5

0,7

0,9

3,0

Ke stejnému čtvrtletí 2017

4,2

2,4

2,5

2,8

Vývoj hrubé přidané hodnoty v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2018

K předchozímu čtvrtletí

0,8

0,3

0,7

1,1

3,1

Ke stejnému čtvrtletí 2017

4,3

2,4

2,6

3,0

Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly za celý rok 2018 meziročně o 3,1 %. Tvorba hrubého fixního kapitálu byla o 10,1 % vyšší než v roce 2017. Zvýšené investice směřovaly do budov a staveb, strojního vybavení i dopravních prostředků. Saldo zahraničního obchodu kleslo v běžných cenách meziročně o 49,8 mld. Kč na 331,9 mld. Kč, přičemž vývoz vzrostl reálně o 4,5 % a dovoz o 6,0 %.

Cenová hladina měřená deflátorem HDP se zvýšila meziročně o 2,3 %.

Objem mzdových nákladů v běžných cenách vzrostl meziročně o 9,5 %.

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,6 % na 5 430 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno o 2,0 % hodin více než v roce 2017.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 22. února 2019
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 15. května 2019
(Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2019)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

 

 • chdp030119.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
 • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: HDP v roce 2018 vzrostl o 3,0 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.03.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz