Tvorba a užití HDP - 3. čtvrtletí 2021

Výkon ekonomiky vzrostl mezičtvrtletně o 1,5 %

30.11.2021
Kód: 050056-21
 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 1,5 % a meziročně o 3,1 %. Pozitivní vývoj HDP byl podpořen výhradně domácí poptávkou.


Zpřesněný odhad potvrdil růst české ekonomiky jak v mezičtvrtletním, tak v meziročním srovnání. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] vzrostl mezičtvrtletně o 1,5 % a meziročně o 3,1 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) mezičtvrtletně vzrostla o 1,4 %. HPH vzrostla zejména ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (+7,0 %) a ve skupině odvětví veřejné správy, vzdělávání a zdravotní a sociální péče (+1,9 %). Dařilo se i stavebnictví (+0,5 %) a většině odvětví služeb. Pokles nastal v průmyslu (-2,4 %).

Meziročně HPH vzrostla o 2,9 %. Růst tvorby HPH byl nejvíce ovlivněn vývojem ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství  (růst o 6,6 %) a ve skupině odvětví veřejné správy, vzdělávání a zdravotní a sociální péče (+3,6 %). Dařilo se také peněžnictví a pojišťovnictví (+7,2 %) a profesním, vědeckým, technickým a administrativním činnostem (+5,3 %).

Na straně poptávky byl mezičtvrtletní růst HDP ovlivněn především vyššími výdaji na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí a rovněž změnou zásob. Naopak negativní vliv měla zahraniční poptávka. Na meziročním růstu HDP o 3,1 % se pak podílely celkové výdaje na konečnou spotřebu (3,4 p. b. [2]), tvorba hrubého kapitálu (5,6 p. b.) a zahraniční
poptávka (-5,8 p. b.).

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 3,7 % a meziročně o 5,9 %. Z toho výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly o 4,3 % oproti předchozímu čtvrtletí a oproti stejnému čtvrtletí minulého roku vzrostly o 6,4 %. Rostly zejména výdaje za služby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí vzrostly mezičtvrtletně o 2,6 % a meziročně o 5,0 %. V meziročním srovnání došlo opět k vysokému růstu výdajů na kolektivní spotřebu.

Tvorba hrubého fixního kapitálu v mezičtvrtletním srovnání klesla o 3,1 %, přičemž pokles nastal u všech druhů aktiv. Meziročně vzrostla o 0,7 %.

Změna zásob3 činila ve 3. čtvrtletí +114,0 mld. Kč. Významně rostly zásoby zboží, materiálu a nedokončené výroby.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se ve 3. čtvrtletí meziročně propadlo o rekordních 102,1 mld. korun na 15,8 mld. Kč. Vývoz zboží a služeb klesl mezičtvrtletně o 5,9 %, meziročně o 2,3 %. Meziroční pokles vývozu byl ovlivněn hlavně nižším vývozem motorových vozidel a obchodem s koksem a ropnými produkty. Dovoz zboží a služeb mezičtvrtletně klesl o 3,3 %, meziročně vzrost o 8,3 %. Na meziročním růstu dovozu se významně podílel růst dovozu základních kovů a elektrických zařízení, naopak klesl dovoz automobilů a subdodávek pro automobilový průmysl.

Z hlediska cenového vývoje ve 3. čtvrtletí dosáhl meziroční celkový deflátor HDP 4,6 %.

Objem mzdových nákladů[3] ve 3. čtvrtletí vzrostl meziročně o 8,9 %.

V tuzemsku bylo ve 3. čtvrtletí zaměstnáno[4] v průměru 5 366 tisíc osob. Celková zaměstnanost vzrostla oproti předchozímu čtvrtletí o 0,4 %, meziročně vzrostla o 0,6 %. Celkem bylo odpracováno o 3,6 % hodin více než v předchozím čtvrtletí a meziročně více o 0,5 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 23. listopadu 2021
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 1. února 2022
(Předběžný odhad HDP za 4. čtvrtletí 2021)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

 

 • chdp113021.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
 • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: HDP vzrostl meziročně o 3,1 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz