Národní účty - 2. čtvrtletí 2010

Meziroční růst HDP ve 2. čtvrtletí: 2,4 %

08.09.2010
Kód: r-5002-10
 
V letošním druhém čtvrtletí hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, meziročně vzrostl o 2,4 %, celková zaměstnanost naopak o 1,0 % poklesla. K růstu HDP přispěla zejména odvětví zpracovatelského průmyslu, dopravy a podnikatelských služeb.

 
* * *
 
Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy, sezónnost a nestejný počet pracovních dní* vzrostl ve 2. čtvrtletí meziročně o 2,4 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,9 %. Předběžný odhad meziročního vývoje HDP, zveřejněný 13. srpna, tak byl navýšen o 0,2 procentního bodu (p.b.).
 
V úhrnu za 1. pololetí se HDP meziročně zvýšil o 1,7 % (růst v 1. čtvrtletí byl upřesněn na 1,0 %). Vyšší meziroční přírůstek ve druhém než v prvním čtvrtletí byl zčásti důsledkem nízké srovnávací základny, neboť dno výkonnosti ekonomiky bylo právě ve 2. čtvrtletí 2009.
 
Bez očištění o sezónní a kalendářní vlivy byl HDP ve 2. čtvrtletí meziročně vyšší o 3,0 %, tento růst však těžil zejména ze dvou pracovních dní navíc oproti stejnému čtvrtletí roku 2009.
 
Na nabídkové straně ekonomiky se ve 2. čtvrtletí na meziročním zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) reálně o 2,7 % podílela především objemově významná odvětví zpracovatelský průmysl (růstem o 3,8 %), energetika (+ 7,7 %), doprava (+ 5,3 %) a tržní služby (+ 5,3 %). Naopak o 4,4 % nižší HPH byla vytvořena v odvětví stavebnictví. Příspěvek jednotlivých odvětví byl přitom ovlivněn nízkou nebo v některých případech naopak vysokou loňskou srovnávací základnou.
 
Ve srovnání s 1. čtvrtletím HPH vzrostla o 0,6 %, z toho v odvětví obchodu o 7,6 %, ve stavebnictví o 5,7 % a v peněžnictví a pojišťovnictví o 3,8 %. Naopak o 2,7 % HPH méně než v předchozím čtvrtletí vytvořil zpracovatelský průmysl.

Jednotlivé složky poptávky přispěly ve 2. čtvrtletí k růstu HDP diferencovaně, klíčovou roli převzala od zahraničního obchodu tvorba kapitálu a v jejím rámci zvýšení zásob:
  • Výdaje na konečnou spotřebu byly v úhrnu o 0,9 % vyšší než ve stejném čtvrtletí minulého roku a přispěly tak k růstu HDP v rozsahu 0,6 p.b. Přírůstek zajistily zejména domácnosti meziročním růstem výdajů o 0,8 %.
  • Meziroční růst tvorby hrubého kapitálu o 6,7 % přispěl ke zvýšení HDP v rozsahu 1,3 p.b. Tvorba hrubého fixního kapitálu sice byla meziročně nižší o 4,3 %, avšak zásoby (bez očištění o sezónní a kalendářní vlivy) se v průběhu letošního 2. čtvrtletí zvýšily v běžných cenách o 17,8 mld. Kč, zatímco ve 2. čtvrtletí roku 2009 naopak o 8,0 mld. Kč poklesly.
  • Aktivní saldo zahraničního obchodu zbožím a službami (36,5 mld. Kč v běžných cenách) bylo o 12,0 mld. Kč nižší než ve stejném čtvrtletí roku 2009, a to zčásti vlivem výrazného zhoršení směnných relací o 2,2 p.b. V reálném vyjádření vzrostl vývoz o 13,1 %, zatímco dovoz o 13,8 %. Zahraniční obchod tak přispěl k růstu HDP v rozsahu 0,4 procentního bodu.
 
běžných cenách hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostl o 1,2 % na 914,7 mld. Kč.
 
Implicitní deflátor HDP meziročně klesl o 1,2 % především vlivem vývoje směnných relací v zahraničním obchodu.
 
Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů byla (po odstranění sezónnosti) ve 2. čtvrtletí meziročně o 1,0 % nižší než ve stejném období předchozího roku. Ve srovnání s 1. čtvrtletím se však počet zaměstnaných zvýšil o 0,1 % na 5 168 tisíc osob.

* * *
                   
Hrubý domácí produkt zemí EU 27 očištěný o vliv sezónnosti vzrostl podle odhadu Eurostatu ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně o 1,9 %. Ze zemí našich hlavních obchodních partnerů vzrostl v tomto období HDP v Německu o 3,7 %, na Slovensku o 5,0 % a v Polsku o 3,8 %.
 
* * *
                 
Předběžný odhad vývoje HDP za 3. čtvrtletí 2010 bude v souladu s Edičním plánem zveřejněn 12. listopadu.
________________________
* Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní


 
Kontakt:  Ing. Jan Heller, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz 
Navazující časové řady: /csu/czso/hdp_cr
Vybrané tabulky: /csu/czso/vybrane-tabulky-ctvrtletnich-narodnich-uctu-4-ctvrtleti-2010-1mylqjwdam   • chdp090810.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Hrubý domácí produkt (meziroční a mezičtvrtletní indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.09.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz