Národní účty - 1. čtvrtletí 2011

Meziroční růst HDP v 1. čtvrtletí: 2,8 %

09.06.2011
Kód: r-5002-11
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy se v 1. čtvrtletí zvýšil podle zpřesněného odhadu meziročně o 2,8 %, resp. o 0,9 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Pozitivní vliv příspěvků zahraničního obchodu a tvorby kapitálu k růstu HDP byl zčásti eliminován poklesem výdajů na konečnou spotřebu. Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,7 %.


* * *

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy, sezónnost a nestejný počet pracovních dní * / vzrostl v 1. čtvrtletí meziročně o 2,8 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,9 %. Zdrojem ekonomického růstu byl na straně poptávky především zahraniční obchod, pozitivní vliv mělo i oživení investiční aktivity. Opačně působil pokles výdajů na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí. Tahounem zvýšení tvorby hrubé přidané hodnoty byl stejně jako v předchozích čtvrtletích zpracovatelský průmysl.

Zaměstnanost v pojetí národních účtů v 1. čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,7 %, v porovnání s posledním loňským čtvrtletím se ale prakticky nezměnila. Celkový vývoj ovlivnilo především odvětví zpracovatelského průmyslu, ve kterém pracuje více než čtvrtina všech zaměstnaných osob. Zaměstnanost se v něm zvýšila o 1,1 %.

Předběžný odhad růstu HDP za 1. čtvrtletí z 13. května byl zvýšen v meziročním i mezičtvrtletním srovnání o 0,3 procentního bodu (p.b.). Korekce byly důsledkem využití komplexnějších datových zdrojů o vývoji podnikatelského a vládního sektoru a částečně i dílčích zpřesnění ukazatelů za jednotlivá čtvrtletí roku 2010.

Vývoj HDP v roce 2010 (v %, stálé ceny)

Hrubý domácí produkt
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
Rok 2010
K předchozímu čtvrtletí
(očištěno o sezónnost a pracovní dny)
+ 0,8
+ 0,6
+ 0,8
+ 0,5
x
Ke stejnému období roku 2009
(očištěno o sezónnost a pracovní dny)
+ 1,2
+ 2,3
+ 2,6
+ 2,7
+ 2,2
Ke stejnému období roku 2009
(sezónně neupravené údaje)
+ 1,2
+ 2,9
+ 2,3
+ 3,0
+ 2,3

Na nabídkové straně ekonomiky se v 1. čtvrtletí o meziroční zvýšení reálné hrubé přidané hodnoty (HPH) o 3,5 % zasloužil zejména zpracovatelský průmysl, který zajistil téměř čtyři pětiny přírůstku. HPH ve zpracovatelském průmyslu přitom vzrostla o 11,6 %, a to především v odvětvích výroba dopravních prostředků, strojírenství a elektrotechnický průmysl. Nižší HPH ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 zaznamenala zejména odvětví zemědělství, energetiky a stavebnictví.

Složky poptávky přispěly k vývoji HDP v 1. čtvrtletí značně rozdílně:
  • Snížení výdajů na konečnou spotřebu v úhrnu o 0,7 % bylo důsledkem poklesu meziročních výdajů domácností o 0,5 % a vládních institucí o 1,3 %. Meziročně nižší poptávka měla záporný vliv na HDP v rozsahu 0,5 p.b. Pokles výdajů domácností byl ovlivněn především nižším prodejem potravin a nealkoholických nápojů, jejichž spotřeba se v reálném vyjádření snížila o více než 5 %. V běžných cenách vydaly domácnosti o 2,3 % prostředků více než před rokem.
  • Nárůst tvorby hrubého fixního kapitálu v reálném vyjádření o 3,8 % ovlivnil vývoj HDP pozitivně v rozsahu 0,8 p.b. Zvýšily se především investice do dopravních prostředků a také do budov s výjimkou obydlí. Zásoby v průběhu 1. čtvrtletí vzrostly (bez očištění o sezónní a kalendářní vlivy) nominálně o 21,6 mld. Kč, zatímco v 1. čtvrtletí roku 2010 o 18,8 mld. Kč.
  • Aktivní saldo zahraničního obchodu zbožím a službami (43,7 mld. Kč v nominálním vyjádření) bylo o 1,8 mld. Kč vyšší než v 1. čtvrtletí 2010, a to i přes relativně výrazné zhoršení směnných relací o 2,7 p.b. V reálném vyjádření vzrostl vývoz o 15,6 %, zatímco dovoz pouze o 13,2 %. Zahraniční obchod tak přispěl k růstu HDP v rozsahu 2,5 p.b.

V běžných cenách HDP v 1. čtvrtletí meziročně vzrostl o 1,9 % na 924,5 mld. Kč, implicitní deflátor HDP meziročně klesl o 0,9 % především vlivem značně rozdílného vývoje vývozních a dovozních cen zboží. Zatímco deflátor vývozu zboží meziročně vzrostl pouze o 0,2 %, deflátor dovozu zboží byl v důsledku růstu cen komodit vyšší o 3,4 %. Naopak proti snížení úhrnné cenové hladiny působil deflátor výdajů domácností na konečnou spotřebu, který vzrostl o 2,9 %.
_______________________________________________
*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Předběžný odhad vývoje HDP za 2. čtvrtletí 2011 bude v souladu s Edičním plánem zveřejněn 16. srpna.  • chdp060911.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj hrubého domácího produktu ve stálých cenách
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz