Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2014

Růst HDP v 1. čtvrtletí byl vyšší než naznačovaly předběžné údaje

04.06.2014
Kód: 050056-14
 
Hrubý domácí produkt se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,5 %, tj. o půl procentního bodu více než předpokládal předběžný odhad.

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / v 1. čtvrtletí meziročně o 2,5 % a v mezičtvrtletním srovnání o 0,4 %.

Předběžný odhad zveřejněný 15. května předpokládal pouze dvouprocentní meziroční růst. Korekce o půl procentního bodu byla důsledkem navýšení výnosů nepřímých daní a zpřesnění odhadu hrubé přidané hodnoty na základě administrativních dat za podnikatelské subjekty nezačleněné do krátkodobých statistických zjišťování.

Tuzemská ekonomika v 1. čtvrtletí meziročně vzrostla nejvíc za poslední tři roky, výší hrubého domácího produktu tak zůstala již pouze 0,3 % pod úrovní 3. čtvrtletí 2011, po kterém postupně sklouzla opakovaně do recese. V aktuálním čtvrtletí přitom těžila z rostoucí zahraniční i domácí poptávky a také z velice nízké srovnávací základny, neboť loňské první čtvrtletí bylo z hlediska ekonomického výkonu nejslabší za poslední čtyři roky.

Složky poptávky
Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly meziročně v úhrnu o 1,4 %. Instituce vládního sektoru vydaly o 1,4 % více než před rokem, výdaje domácností se zvýšily o 1,5 % při nižším zájmu o předměty dlouhodobé spotřeby a potraviny a naopak rostoucích útratách za bydlení, služby, obuv a odívání. Výdaje na konečnou spotřebu se v 1. čtvrtletí zvýšily i ve srovnání s předchozím čtvrtletím - celkem o 1,3 % (domácností o 1,2 % a vládních institucí o 1,8 %).

Celková tvorba hrubého kapitálu byla meziročně vyšší o 2,5 %, když pokles výrobních a zbožových zásob byl více než kompenzován růstem tvorby fixního kapitálu o 5,2 %. Zvýšené investice směřovaly do dopravních prostředků, strojního vybavení a budov a staveb s výjimkou bytů. V porovnání s předchozím čtvrtletím se tvorba fixního kapitálu zvýšila o 1,2 %.

K celkovému růstu ekonomiky výrazně přispěl zahraniční obchod, vývoz a dovoz zboží byly podstatně vyšší meziročně (o shodných 10,5 %) i mezičtvrtletně (o 4,9 %). Aktivní saldo obchodu zbožím a službami v běžných cenách přitom vzrostlo ve srovnání s prvním loňským čtvrtletím o 46,6 % a v porovnání s předchozím čtvrtletím o 23,4 %.

Struktura nabídky
Celková hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla jak meziročně (o 2,2 %), tak i mezičtvrtletně (o 0,6 %). Na celkovém růstu se podílel především zpracovatelský průmysl a v jeho rámci hlavně výroba dopravních prostředků. Dařilo se také stavebnictví, které těžilo z příznivých klimatických podmínek, zemědělství, obchodu a pohostinství a řadě odvětví služeb, především činnostem v oblasti nemovitostí.

Daně z produktů (především daň z přidané hodnoty a spotřební daně) se v meziročním srovnání zvýšily o 4,9 %, mezičtvrtletně však s ohledem na nerovnoměrný vývoj výběru spotřební daně z tabákových výrobků poklesly o 1,4 %. To bylo důvodem pomalejšího mezičtvrtletního růstu HDP ve srovnání s vývojem HPH.

Zaměstnanost
V tuzemsku bylo v 1. čtvrtletí v pojetí národních účtů zaměstnáno v průměru 5 145 tisíc osob, celková zaměstnanost vzrostla o 0,5 %, a to jak meziročně, tak i mezičtvrtletně.
___________________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 865, e- mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 2. června 2014
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další informace: 1. července 2014 (Čtvrtletní národní účty za 1. čtvrtletí 2014)  • chdp060414.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz