Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2019

HDP v roce 2019 vzrostl o 2,4 %

03.03.2020
Kód: 050056-19
 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2019 mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 1,8 %. Růst HDP za celý rok 2019 činil 2,4 %.


Růst české ekonomiky pokračoval zásluhou domácí poptávky i na konci roku. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl ve 4. čtvrtletí o 0,3 % vyšší než v předchozím čtvrtletív porovnání se stejným čtvrtletím roku 2018 vzrostl o 1,8 %. Dynamika růstu ekonomiky tak v průběhu roku 2019 postupně klesala.

Vývoj hrubého domácího produktu v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2019

K předchozímu čtvrtletí

0,6

0,5

0,4

0,3

2,4

Ke stejnému čtvrtletí 2018

2,7

2,6

2,4

1,8

Vývoj hrubé přidané hodnoty v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2019

K předchozímu čtvrtletí

0,6

0,5

0,3

0,4

2,4

Ke stejnému čtvrtletí 2018

2,8

2,6

2,3

1,8

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 1,8 %. V mezičtvrtletním srovnání se dařilo zejména odvětvím profesních a administrativních činností, informačních a komunikačních činností a činnostem v oblasti nemovitostí. Stavebnictví ve srovnání s předchozím čtvrtletím stagnovalo, meziročně rostlo o 3,1 %. Pokles HPH byl zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu (-1,0 % mezičtvrtletně, -0,3 % meziročně). Nedařilo se především odvětvím výroby strojů a zařízení a dopravních prostředků. Pozitivní vliv měla výroba kovů a kovových konstrukcí a výroba léčiv.

Na straně poptávky byly ve 4. čtvrtletí hlavním faktorem růstu HDP rostoucí spotřební výdaje domácností a výdaje na tvorbu fixního kapitálu. K meziročnímu růstu HDP (1,8 %) přispěly výdaje na konečnou spotřebu domácností 1,3 p. b. [2], investiční výdaje 0,7 p. b. a výdaje vládních institucí 0,4 p. b. Naopak výrazně negativní vliv měla zahraniční poptávka (-1,9 p. b.).

Spotřební výdaje domácností na zboží a služby mezičtvrtletně rostly o 1,0 % (meziročně o 3,2 %) hlavně díky rostoucím výdajům za nákup služeb.

Tvorba fixního kapitálu vzrostla o 3,6 % mezičtvrtletně i meziročně. Investiční výdaje firem směřovaly zejména na stavební investice a do strojního vybavení. Vysoké tempo růstu zaznamenaly také investice do obydlí a produktů duševního vlastnictví. Naproti tomu nastal pokles u investic do dopravních prostředků.

Meziroční tempo růstu kapitálu pozitivně ovlivnil také vývoj zásob3, které poklesly koncem roku  o 11,0 mld. Kč, zatímco ve stejném čtvrtletí předchozího roku o 24,0 mld. Kč.

Saldo zboží a služeb dosáhlo v běžných cenách hodnoty 71,0 mld. Kč, bylo tak o 22,6 mld. nižší než ve stejném období předchozího roku. Vývoz klesl mezičtvrtletně reálně o 1,5 % a meziročně o 1,6 %. Tento vývoj nejvíce ovlivnil pokles vývozu elektrických a optických přístrojů a strojů a zařízení. Naopak dovoz zaznamenal mezičtvrtletní růst o 1,2 % (meziročně rostl o 1,4 %), a to především díky zvýšeným nákupům služeb.

Z hlediska cenového vývoje ve 4. čtvrtletí celkový deflátor HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,8 % a meziročně o 3,5 %.

Objem mzdových nákladů[3] ve 4. čtvrtletí vzrostl meziročně o 6,2 %.

Celková zaměstnanost[4] se v porovnání s předchozím čtvrtletím snížila o 0,3 % a meziročně se nezměnila. Nejvyšší růst zaměstnanosti byl zaznamenán v odvětví informačních a komunikačních činností. K poklesu zaměstnanosti došlo v průmyslu.

 

Tvorba a užití HDP v roce 2019

HDP za rok 2019 byl o 2,4 % vyšší než v roce 2018. Hlavním faktorem celoročního růstu byly spotřební výdaje. Spotřeba domácností přispěla 1,2 p. b. a spotřeba vládních institucí 0,6 p. b.

HPH se v roce 2019 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 2,4 %. Ekonomický růst se projevoval napříč všemi odvětvími národního hospodářství. K růstu HPH nejvýrazněji přispěla skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a odvětví informačních a komunikačních činností. Dařilo se také odvětvím administrativních a profesních činností a stavebnictví.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly o 3,0 %. Saldo zahraničního obchodu vzrostlo v běžných cenách meziročně o 3,7 mld. Kč na 345,7 mld. Kč. Tvorba hrubého fixního kapitálu za celý rok 2019 byla o 2,3 % vyšší než v roce 2018. Rostly především investice do obydlí, ostatních budov a staveb a duševního vlastnictví.

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 0,7 % na 5 455 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno o 0,7 % hodin více než v roce 2018.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 26. února 2020
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 15. května 2020
(Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2020)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

 

 • chdp030320.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
 • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: HDP v roce 2019 vzrostl o 2,4 %
 • Vyjádření Jana Benedikta z oddělení čtvrtletních odhadů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz