Tvorba a užití HDP - 3. čtvrtletí 2014

HDP ve 3. čtvrtletí vzrostl meziročně o 2,4 %

28.11.2014
Kód: 050056-14
 
Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,4 %.

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / ve 3. čtvrtletí meziročně o 2,4 % a v mezičtvrtletním srovnání o 0,4 %.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se výkon tuzemské ekonomiky zvýšil o 0,4 %. Celkové výdaje na konečnou spotřebu se mezičtvrtletně nezměnily, docházelo však k růstu výdajů domácností o 0,4 % a k poklesu výdajů vládních institucí o 0,7 %. Výrazněji rostla tvorba hrubého kapitálu, o 1,8 %. Mírné zpomalení se projevilo u vývozu, kde došlo k poklesu o 1,1 %.

Složky poptávky

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly meziročně o 1,2 %. Oproti předchozímu čtvrtletí se výdaje nezměnily. Výdaje domácností meziročně vzrostly o 1,5 %. Největší podíl na růstu spotřeby domácností měly výdaje na předměty dlouhodobé spotřeby, především dopravní prostředky.

Tvorba kapitálu se meziročně zvýšila o 7,1 % a již druhé čtvrtletí v řadě byla nejvýznamnějším faktorem růstu. Tvorba fixního kapitálu byla vyšší meziročně o 3,9 % a mezičtvrtletně o 0,3 %. Na meziročním růstu fixního kapitálu se podílely zejména investice do strojů a zařízení, ostatních budov a staveb. Tvorba zásob, která ve 3. čtvrtletí opět rostla, spočívala především v přírůstku materiálových zásob.

Dovoz meziročně vzrostl o 6,9 %, zatímco vývoz pouze o 6,1 %. Aktivní saldo v běžných cenách se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšilo o 16,6 mld. Kč na 71,2 mld. Kč.

Struktura nabídky

Hrubá přidaná hodnota se meziročně zvýšila o 2,7 %, z toho ve zpracovatelském průmyslu o 6,9 %, ve stavebnictví o 2,5 %, v činnostech informačních a komunikačních činností o 5,8 %. Nárůst zaznamenalo i odvětví zemědělství, které těžilo z nadprůměrné úrody. Naopak klesající trend se potvrdil v odvětví peněžnictví, a to především vlivem negativního vývoje v pojišťovnictví. V mezičtvrtletním srovnání hrubá přidaná hodnota vzrostla o 0,4 %.

Zaměstnanost

V tuzemsku bylo ve 3. čtvrtletí v pojetí národních účtů zaměstnáno v průměru 5 104 tisíc osob, což bylo o 0,5 % více než před rokem.
____________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 25. listopad 2014
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další informace: 9. leden 2015 (Čtvrtletní národní účty za 3. čtvrtletí 2014)  • chdp112814.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz