Stavebnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2022

 

Objem základní stavební výroby realizovaný středními a velkými stavebními podniky sídlícími v Moravskoslezském kraji dosáhl v roce 2022 celkové částky 11,7 miliardy Kč a proti předchozímu roku se zvýšil o 15,2 %. Na tomto růstu se podílely jak pozemní stavby, jež meziročně vzrostly o 23,2 %, tak i inženýrské stavitelství s nárůstem o 21,5 %. Počet zaměstnanců stavebních podniků se ve srovnání s rokem 2021 snížil o 4,3 %, což byl druhý největší úbytek mezi kraji Česka. Průměrná mzda zaměstnanců ve stavebnictví nadále rostla a překročila hranici 38,5 tisíce Kč.

V roce 2022 mělo na území Moravskoslezského kraje sídlo 42 středních a velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno 4 591 osob. Počet zaměstnanců se meziročně snížil o 4,3 % (o 205 osob), mezi kraji se jednalo po Královéhradeckém kraji o druhý největší úbytek zaměstnanců stavebních firem. Produktivita práce (vyjádřená jako přepočet objemu základní stavební výroby (ZSV) na 1 pracovníka) se tak meziročně zvýšila z 2 119 tisíc Kč na 2 549 tisíc Kč, tj. o více než 20 %. Rovněž mzda pracovníků ve stavebnictví se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila, a to o 8,9 %. Stavbaři v Moravskoslezském kraji pobírali v průměru 38 604  měsíčně. Při srovnání s ostatními kraji však zůstala mzda jednou z nejnižších a byla o více než 6 700 Kč pod celorepublikovým průměrem mezd ve stavebnictví.

Tab. 1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2022

Základní stavební výroba ve výši 11,7 miliardy Kč v běžných cenách zařadila Moravskoslezský kraj v mezikrajském srovnání na 5. místo, když jasné prvenství držela Praha s objemem ZSV 95,5 miliardy Kč, dále následovaly kraje Jihomoravský s 26,9 miliardy Kč, Ústecký s 15,4 miliardy Kč a Jihočeský s 12,1 miliardy Kč. Meziročně vzrostla hodnota prací prováděných středními a velkými stavebními podniky se sídlem na severní Moravě o 15,2 %, což odpovídalo částce 1,5 miliardy korun. K meziročnímu nárůstu ZSV o více než 20 % došlo v Olomouckém kraji (o 23,6 %), Středočeském kraji (o 22,8 %) a na Vysočině (o 20,8 %). Meziroční úbytek ZSV zaznamenali stavbaři pouze v Libereckém kraji (pokles o 8,3 %).

Graf 1 Základní ukazatele stavebních podniků v Moravskoslezském kraji

O něco vyšší objem prací v hodnotě 6,1 miliardy Kč realizovaly firmy z Moravskoslezského kraje v oblasti inženýrského stavitelství, v případě pozemního stavitelství to bylo 5,2 miliardy Kč. Proti roku 2021 se objem inženýrského stavitelství zvýšil o 21,5 %, v případě pozemních staveb došlo k meziročnímu nárůstu o 23,2 %. Mezi kraji dosáhly největšího nárůstu objemu inženýrských staveb podniky v Kraji Vysočina (o 24,5 %), k největšímu poklesu došlo v Karlovarském kraji (o 14,4 %). Objem ZSV v oblasti pozemního stavitelství vzrostl nejvíce ve Středočeském kraji (o 46,3 %), k meziročnímu poklesu došlo pouze v Libereckém kraji o 13,9 %.

Tab. 2 Stavební výroba podle krajů v roce 2022

 • Stavebnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2022 - komentář
 • Tab. 1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2022
 • Tab. 2 Stavební výroba podle krajů v roce 2022
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz