Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v roce 2021

 

Podle předběžných výsledků bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2021 dokončeno 2 691 bytů, což bylo o 27 bytů méně než v roce předešlém. Tradičně největší počet bytů byl dokončen v okrese Frýdek-Místek. Ve sledovaném roce byla také zahájena výstavba 2 980 nových bytů, z toho necelé tři čtvrtiny v nových rodinných domech.

Zahájené byty

V Moravskoslezském kraji byla v roce 2021 zahájena stavba 2 980 bytů, což představovalo 6,6 % celorepublikové výstavby. V porovnání s rokem 2020 se zahájená výstavba v kraji zvýšila o 1,6 %, tj. o 46 bytů. K růstu zahájené bytové výstavby došlo ve většině krajů České republiky, výjimkou byly Plzeňský kraj a Olomoucký kraj. Nejdynamičtější meziroční růst zahájených bytů vykázala Praha (123,7 %), dále následovaly kraje Středočeský (38,7 %) a Karlovarský (30,0 %).

Zahájená výstavba v nových rodinných domech činila v Moravskoslezském kraji 2 159 bytů (meziroční nárůst o 274 bytů, tj. o 14,5 %). Ke zvýšení počtu zahájených bytů v rodinných domech došlo téměř ve všech krajích Česka s výjimkou krajů Královéhradeckého a Zlínského. Největší nárůst byl evidován v hlavním městě Praze (56,0 %). V případě počtu zahájených bytů v bytových domech byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji meziroční pokles, a to z 349 bytů v roce 2020 na 153 bytů v roce 2021 (pokles o 56,2 %). Meziročně se počet zahájených bytů v bytových domech zvýšil v osmi krajích – nejznatelněji ve Středočeském kraji (o 337,3 %, tj. o 1 872 bytů), v Jihočeském kraji (o 291,7 %; 846 bytů) a v Praze (o 155,2 %; 5 037 bytů).

Meziroční nárůst zahájené výstavby bytů byl zaznamenán v polovině okresů Moravskoslezského kraje. Jednalo se o Frýdek-Místek (nárůst o 26 bytů, tj. o 3,5 %), Nový Jičín (nárůst o 26 bytů, tj. o 6,5 %) a Opavu (nárůst o 154 bytů, tj. o 42,3 %). Z celkového počtu zahájených bytů v kraji se jich nejvíce nacházelo v okrese Frýdek-Místek (763 bytů, krajský podíl 25,6 %). Na opačné straně byl okres Bruntál s 215 zahájenými byty, což představovalo pouze 7,2 % z celkové nové krajské výstavby.

V členění podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (2 159 bytů, tj. 72,4 % z celku). Jejich výstavba se meziročně zvýšila ve všech okresech kraje, nejvíce v okresech Bruntál (o 27,2 %) a Nový Jičín (o 22,3 %). Téměř 29 % bytů v nových rodinných domech (tj. 619 bytů) se nacházelo v okrese Frýdek-Místek. V bytových domech byla v roce 2021 zahájena výstavba 153 bytů, což představovalo pouze 5,1 % z celkového počtu bytů v kraji. Realizována byla výhradně v okresech Opava (95 bytů), Frýdek-Místek (38 bytů) a Ostrava-město (20 bytů). Ve zbývajících okresech nebyla zahájena stavba ani jediného bytu v nových bytových domech.

Dokončené byty

V Moravskoslezském kraji v roce 2021 bylo podle předběžných údajů dokončeno 2 691 bytů a proti stejnému období předchozího roku se jejich počet snížil o 1,0 % (o 27 bytů). Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo v osmi krajích Česka – nejvýrazněji v Kraji Vysočina (o 20,2 %) a Královéhradeckém kraji (o 15,9 %). Nejvyšší meziroční pokles dokončených bytů zaznamenali v Olomouckém kraji (o 13,2 %). Následoval Středočeský kraj, v němž bylo postaveno o 6,6 % bytů méně než v roce 2020, přesto v něm bylo dokončeno nejvíce bytů ze všech krajů (6 385 bytů). Výsledkem tak je meziroční zvýšení počtu dokončených bytů v celé České republice pouze o 0,7 % (o 229 bytů).

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno tradičně v okrese Frýdek-Místek (658 bytů). Ve srovnání s rokem 2020 jich však bylo postaveno výrazně méně, konkrétně o 245 bytů, tj. o 27,1 %. Meziroční nárůst dokončené výstavby zaznamenaly pouze okresy Ostrava-město (o 26,2 %, tj. o 120 bytů) a Opava (o 25,3 %, tj. o 125 bytů).

Ve struktuře bytů dokončených v Moravskoslezském kraji připadl nejvyšší podíl na byty v rodinných domech (71,0 %). Z celkového počtu 1 911 bytů jich bylo dokončeno nejvíce v okrese Frýdek-Místek (545 bytů), což představovalo 28,5 % krajského počtu. V Moravskoslezském kraji bylo také dokončeno 316 bytů v nových bytových domech, z nichž tři pětiny připadly na okres Opava (191 bytů). V okresech Karviná a Nový Jičín nebyl v bytových domech dokončen ani jeden byt. Bytů v nebytových budovách v Moravskoslezském kraji bylo v roce 2021 dokončeno 40 (meziroční pokles o 49 bytů), nejvíce v okrese Opava (21 bytů).