Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330260-21
Informační služby: tel: 595 131 230
E-mail: infoservis_ov@czso.cz
Kontakt: Ing. Jan Dehner
E-mail: jan.dehner@czso.cz

Celá publikace v pdf (8 MB) PDF
Všechna data publikace (566 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice (včetně mezikrajského srovnání) PDF
2. Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Moravskoslezském kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Moravskoslezském kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Moravskoslezském kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.