Stavební povolení v Moravskoslezském kraji v roce 2021

 

Stavební úřady v Moravskoslezském kraji v roce 2021 vydaly 8 727 stavebních povolení, což bylo ve srovnání s rokem 2020 o 859 stavebních povolení více. Orientační hodnota loni povolených staveb vzrostla meziročně o 18,2 % na 36,1 miliardy korun a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla výše cca 4,1 milionu korun.

V Moravskoslezském kraji bylo v průběhu roku 2021 vydáno 8 727 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl po Středočeském a Jihomoravském kraji třetí nejvyšší počet a představoval 9,6 % všech povolení vydaných v celém Česku. Proti roku 2020 se počet stavebních povolení zvýšil o 859 povolení (o 10,9 %). Největší část stavebních povolení vydaných v Moravskoslezském kraji připadlo na inženýrské stavby (43,2 %), dalších 39,8 % povolení bylo vydáno na bytové budovy a zbývajících 17,0 % na nebytové stavby.

V rámci Moravskoslezského kraje bylo vydáno nejvíce stavebních povolení na stavby v okresech Frýdek-Místek (2 022 povolení, tj. 23,2 % ze všech povolení v kraji) a Opava (1 749 povolení, tj. 20,0 %). V ostatních okresech, s výjimkou okresu Bruntál (908 povolení, podíl 10,4 %), počet vydaných povolení překročil tisícovku. Počet vydaných stavebních povolení se meziročně zvýšil ve všech okresech, nejvýrazněji o 19,1 % v okrese Frýdek-Místek. Z celkového počtu 3 771 vydaných povolení na inženýrské stavby připadly nejvyšší podíly na okresy Frýdek-Místek (23,9 %) a Opava (17,8 %), naopak nejmenší na okres Bruntál (12,2 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Moravskoslezském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2021 vydáno stavební povolení, dosáhla výše 36,1 miliardy Kč a kraj se tak touto částkou zařadil v mezikrajském srovnání na 4. místo za Prahu, Středočeský kraj a Jihomoravský kraj. Proti roku 2020 se v kraji orientační hodnota staveb zvýšila o téměř 5,6 miliardy Kč (o 18,2 %). Tempo růstu orientační hodnoty staveb tak bylo v Moravskoslezském kraji nižší než celorepubliková hodnota, která činila 33,9 %. Ve srovnání s předchozím rokem se orientační hodnota staveb zvýšila ve všech krajích s výjimkou kraje Ústeckého (pokles o 22,6 %). K nejvýraznějšímu nárůstu došlo v hlavním městě Praze (o 157,4 %) a Olomouckém kraji (o 58,8 %). Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v roce 2021 v Moravskoslezském kraji 4,1 milionu Kč, což představovalo pátou nejvyšší hodnotu mezi kraji Česka. Vyšší hodnoty než celorepublikový průměr ve výši 5,7 milionu Kč na jedno stavební povolení bylo dosaženo v Praze (31,7 milionu Kč) a v Olomouckém kraji (5,8 milionu Kč). Naopak nejnižší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení zaznamenal Jihočeský kraj (necelé 3,0 miliony Kč).

Mezi okresy Moravskoslezského kraje byla evidována nejvyšší orientační hodnota povolených staveb v Ostravě-městě, a to 12,1 miliardy Kč (33,4 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). Nejnižší orientační hodnota staveb zůstala v okrese Bruntál (2,9 miliardy Kč). V rámci Moravskoslezského kraje byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení zaznamenána v okrese Ostrava-město (8,8 milionu Kč) a nejnižší v okrese Opava (2,9 milionu Kč).