Volba prezidenta republiky 2023 v Plzeňském kraji

 

Ve dnech 13. a 14., resp. 27. a 28. ledna 2023 se uskutečnila na základě rozhodnutí předsedy Senátu parlamentu České republiky volba prezidenta republiky. Z pohledu historie se jednalo o třetí přímou volbu prezidenta republiky. O zvolení prezidenta se ucházelo v 1. kole 8 kandidátů, přičemž do 2. kola volby postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš. Volební účast v regionu byla rekordní, ve 2. kole hlasovalo 70,04 % oprávněných voličů.

Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky

Obyvatelé Plzeňského kraje měli možnost volit prezidenta republiky v 1 088 okrscích. Okrskové komise předaly zpracované volební výsledky na 39 přebíracích místech Českého statistického úřadu. V kraji bylo zapsáno 449 325 voličů v seznamu, vydáno 306 773 obálek, což znamenalo 68,27 % volební účast. Odevzdáno bylo 306 607 obálek, podíl platných hlasů představoval 99,26 %.

O zvolení prezidenta se ucházelo celkem 8 kandidátů, z toho 1 žena. Tři kandidáti byli mladší 50 let, dva kandidáti byli ve věku mezi 50 až 59 roky a třem kandidátům bylo nad 60 let. Potřebnou podporu od občanů získali tři kandidáti na prezidenta republiky, poslanci navrhli dva a senátoři tři kandidáty.

 

 

 

Ze dvou postupujících získal v Plzeňském kraji 37,37 % hlasů Andrej Babiš a druhý v pořadí Petr Pavel obdržel 34,47 % hlasů. Z nepostupujících kandidátů do druhého kola získali Danuše Nerudová 12,98 % hlasů, Pavel Fischer 5,79 %, Jaroslav Bašta 4,81 %, Marek Hilšer 2,62 %, Karel Diviš 1,39 % a Tomáš Zima 0,58 %. Andrej Babiš získal nejvyšší počet hlasů ve všech okresech Plzeňského kraje kromě okresu Plzeň-město. Tam se umístil na prvním místě v pořadí postupujících kandidátů Petr Pavel s 41,39 % hlasů. Nejvyšší počty hlasů měl Andrej Babiš v 385 obcích Plzeňského regionu. Petr Pavel pak zvítězil ve 103 a Danuše Nerudová ve 2 obcích. Shodný počet hlasů měli dva kandidáti v 11 z celkového počtu 501 obcí v Plzeňském kraji.

 

Nejvyšší zájem o volbu prezidenta měli obyvatelé Kaniček na Domažlicku, kde se voleb účastnilo celých 100 % oprávněných voličů. Druhou obcí, kde byla velmi vysoká účast voličů, byla obec Čilá (95,83 %) v okrese Rokycany. Na třetím místě byla Modrava na Klatovsku, kde k volbám přišlo 92,79 % voličů. Nejnižší voličská účast byla zaznamenána v obci Semněvice z Domažlicka, a to 39,88 %. Další v pořadí byla obec Zhoř se 42,11 % (okres Tachov) a Sedlec s 43,04 % (okres Plzeň-jih).

Co se týče jednotlivých okrsků, nejvyšší možnou voličskou účast měli v Kaničkách (okrsek č. 1) a Plzni 8 - Černice (okrsek č. 8000). Nejmenší zájem o volbu prezidenta republiky měli voliči především v Plzni, jednalo se o 3 městské obvody. V Plzni 3, kde přišlo pouhých 17,98 % voličů v okrsku č. 3004, v městské části Plzeň 1 to byla 29,24% voličská účast v okrsku č. 1005 a Plzeň 2 - Slovany s 30,53 % v okrsku č. 2015.

 

 

 
Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky

V Plzeňském kraji bylo ve 2. kole zapsáno 449 263 voličů v seznamu, vydáno 314 661 obálek, což znamenalo 70,04 % volební účast. Odevzdáno bylo 314 545 obálek, podíl platných hlasů představoval 99,55 %.

O zvolení prezidenta se ucházeli kandidáti s pořadovými čísly 4 a 7, kteří postoupili z 1. kola. Petr Pavel získal v kraji celkem 55,71 % a Andrej Babiš 44,28 % hlasů. V mezikrajském porovnání byl rozdíl mezi podílem hlasů pro jednotlivé kandidáty nejvyšší v Hl. městě Praze a nejnižší v Olomouckém kraji, ve třech krajích zvítězil kandidát č. 7.

Mezi okresy Plzeňského kraje byly také zaznamenány rozdíly. Nejvyšší účast byla v okrese Klatovy (71,67 %) a nejnižší na Tachovsku (67,48 %). Právě okres Tachov byl jediný v kraji, kde zvítězil kandidát č. 7, v ostatních okresech vyhrál kandidát č. 4. Nejvyšší rozdíl mezi podílem hlasů pro jednotlivé kandidáty byl v okrese Plzeň-město a nejnižší na Domažlicku.

 

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

  • Volba prezidenta republiky 2023 v Plzeňském kraji (aktualita v pdf)
  • Vítěz v 1. kole prezidenta republiky 2023 podle obcí a krajů (kartogram)
  • Volební účast v 1. kole prezidenta republiky 2023 podle obcí a krajů (kartogram)
  • Vítěz ve 2. kole prezidenta republiky 2023 podle obcí a krajů (kartogram)
  • Volební účast ve 2. kole prezidenta republiky 2023 podle obcí a krajů (kartogram)