Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji

 

-Graf Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji-
Poznámka: podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %.

Zdroj dat: MPSV