Nezaměstnanost v říjnu meziměsíčně poklesla

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v říjnu 2023 dosáhla 3,62 % a po třech měsících růstu opět poklesla. Počet uchazečů i počet volných pracovních míst se meziměsíčně snížil.

Podíl nezaměstnaných k 31. říjnu 2023 v Libereckém kraji dosáhl 3,62 %. Proti konci září 2023 se tak nezaměstnanost snížila o 0,16 procentních bodů (p. b.) a po třech měsících růstu opět poklesla. Ve srovnání s koncem října 2022 byl letošní říjnový podíl o 0,10 p. b. nižší. Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných zaznamenala také obě pohlaví – v případě žen byl pokles výraznější (-0,26 p. b. na 4,21 %) než v případě mužů (-0,07 p. b. na 3,05 %).

Pokles nezaměstnanosti mezi zářím a říjnem 2023 vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje – v okrese Liberec -0,22 p. b. na 3,68 %, v okrese Semily a Jablonec nad Nisou shodně -0,14 p. b. na 3,70 %, resp. 3,90 % a v okrese Česká Lípa -0,08 p. b. na 3,21 %. V žebříčku 77 okresů České republiky se pak z pohledu hodnoty podílu nezaměstnaných nejlépe umístil okres Česká Lípa (44. pozice), následoval okres Liberec (53. pozice), okres Semily (54. pozice) a nejméně příznivé umístění získal okres Jablonec nad Nisou (56. pozice). Nejnižší podíl nezaměstnaných zaznamenal okres Praha-východ (1,43 %), nejvyšší okres Karviná (8,02 %).

Podíl nezaměstnaných se ve srovnání s koncem září 2023 snížil v celé České republice (-0,15 p. b. na 3,45 %) a také ve všech krajích. Nejvýraznější pokles byl vykázán v hlavním městě Praze (-0,23 p. b. na 2,84 %), nejmenší v Olomouckém kraji (-0,06 p. b. na 3,36 %). Napříč 14 regiony České republiky se pak nezaměstnanost pohybovala mezi 2,55 % ve Zlínském kraji a 5,40 % v Ústeckém kraji. Podíl vykázaný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 10. 2023

K poslednímu říjnovému dni roku 2023 registrovaly úřady práce v Libereckém kraji celkem 11 582 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 107 osob (0,9 %) méně než na konci minulého měsíce. Počet žen bez zaměstnání poklesl o 98 osob (-1,5 %) na 6 603 osob (tj. 57,0 % z celkového počtu uchazečů). Počet nezaměstnaných mužů se snížil o 9 osob (-0,2 %) a činil 4 979 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 14,0 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 6,7 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 10 238 uchazečů, tj. 88,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 465 uchazečů (29,9 % z celkového počtu uchazečů) a její průměrná výše dosáhla částky 10 294 Kč (tj. o 408 Kč pod republikovým průměrem). Uchazečům o zaměstnání v Libereckém kraji bylo v průměru 41,8 let. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných v našem kraji (tj. nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce déle než 12 měsíců) dosáhl 28,9 %.

Na konci října 2023 bylo v Libereckém kraji k dispozici 6 556 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně o 95 pozic méně. V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 1 132 míst, 171 míst bylo obsazeno, 1 087 míst zrušeno a 31 pozic uvolněno. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 300 míst (4,6 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 447 míst (22,1 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v našem kraji 1,77 uchazečů o zaměstnání (tj. o 0,84 uchazečů více než v rámci celé České republiky). Mezi kraji se hodnota ukazatele pohybovala od 0,32 uchazečů v hlavním městě Praze do 3,46 uchazečeů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 5. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Liberec (1,48 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (3,09 uchazečů).

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Nezaměstnanost v říjnu meziměsíčně poklesla (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 10. 2023
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 10. 2023
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 10. 2023
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 10. 2023
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 10. 2023
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 10. 2023
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 10. 2023
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 10. 2023
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 10. 2023