Nezaměstnanost v lednu 2024 přesáhla 4 % a je nejvyšší od dubna 2021

 

Nezaměstnanost v lednu 2024 v Libereckém kraji se v porovnání s předchozím měsícem zvýšila o 0,23 procentních bodů na 4,15 %. Počet uchazečů se zvýšil o 5,6 %, nabídka volných pracovních míst se rozrostla o 0,4 %.

Podíl nezaměstnaných k 31. lednu 2024 v Libereckém kraji dosáhl 4,15 %. Oproti konci minulého měsíce se nezaměstnanost zvýšila o 0,23 procentních bodů (p. b.), ve srovnání s koncem ledna 2023 byl podíl vyšší o 0,04 p. b. Vyšší hodnota nezaměstnanosti byla v našem kraji naposledy registrována v dubnu 2021 (4,29 %). Meziměsíčně vyšší podíl nezaměstnaných zaznamenala obě dvě pohlaví – v případě mužů došlo k nárůstu o 0,34 p. b. na 3,88 %, v případě žen o 0,11 p. b. na 4,43 %.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

Meziměsíční zvýšení nezaměstnanosti vykázaly všechny okresy Libereckého kraje – v okresech Česká Lípa a Semily +0,32 p. b. na 3,94 %, resp. 4,74 %, v okrese Jablonec nad Nisou +0,18 p. b. na 4,25 % a v okrese Liberec +0,16 p. b. na 4,00 %. V žebříčku 77 okresů České republiky se pak z pohledu hodnoty podílu nezaměstnaných nejlépe umístil okres Česká Lípa (44. pozice), následoval okres Liberec (47. pozice), okres Jablonec nad Nisou (51. pozice) a nejméně příznivé umístění získal okres Semily (60. pozice). Nejnižší podíl nezaměstnaných zaznamenal okres Praha-východ (1,48 %), nejvyšší okres Karviná (8,30 %).

Podíl nezaměstnaných k 31. 1. 2024 se ve srovnání s koncem prosince 2023 zvýšil v celé České republice (+0,23 p. b. na 3,96 %) a také ve všech zbývajících krajích. Nejvýraznější nárůst byl vykázán v Jihočeském kraji (+0,41 p. b. na 3,53 %), nejnižší v hlavním městě Praze (+0,06 p. b. na 2,86 %). Napříč 14 regiony České republiky se pak nezaměstnanost pohybovala mezi 2,86 % v hl. m. Praze a 6,00 % v Ústeckém kraji. Podíl vykázaný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší.

K 31. 1. 2024 registrovaly úřady práce v Libereckém kraji celkem 13 184 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 699 osob (5,6 %) více než na konci minulého měsíce. Počet žen bez zaměstnání se zvýšil o 186 osob (2,7 %) na 6 973 osob (tj. 52,9 % z celkového počtu uchazečů). Počet nezaměstnaných mužů se rozrostl o 513 osob (+9,0 %) a činil 6 211 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 12,8 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 5,2 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 11 754 uchazečů (z toho 6 181 žen), tj. 89,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 664 uchazečů (35,4 % z celkového počtu uchazečů) a její průměrná výše dosáhla částky 10 292 Kč (tj. o 421 Kč pod republikovým průměrem). Uchazečům o zaměstnání v Libereckém kraji bylo v průměru 42,6 let. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (tj. nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce déle než 12 měsíců) dosáhl v našem kraji 26,3 %.

Na konci ledna 2024 bylo v Libereckém kraji k dispozici 6 295 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně o 25 pozic více. V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 952 míst, 117 míst bylo obsazeno, 810 míst zrušeno a žádná pozice nebyla uvolněna. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 398 míst (6,3 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 397 míst (22,2 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v našem kraji 2,09 uchazečů o zaměstnání (tj. o 0,99 uchazečů více než v rámci celé České republiky). Mezi kraji se hodnota ukazatele pohybovala od 0,36 uchazečů v hlavním městě Praze do 4,07 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 5. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Liberec (1,64 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (3,75 uchazečů).

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Nezaměstnanost v lednu 2024 přesáhla 4 % a je nejvyšší od dubna 2021 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 1. 2024
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 1. 2024
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 1. 2024
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 1. 2024
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 1. 2024
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 1. 2024
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 1. 2024
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 1. 2024
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 1. 2024