Nezaměstnanost v dubnu meziměsíčně poklesla

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v dubnu 2023 dosáhla 3,83 %, úřady práce evidovaly 11 893 uchazečů o zaměstnání a v nabídce pracovních míst bylo 7 317 volných pozic.

Podíl nezaměstnaných k 30. dubnu 2023 v Libereckém kraji činil 3,83 %, meziměsíčně se tak snížil o 0,14 procentních bodů (p. b.). V porovnání s koncem dubna 2022 však letošní nezaměstnanost byla o 0,30 p. b. vyšší. Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných byl vykázán také na straně obou pohlaví – podíl žen se v průběhu dubna snížil o 0,12 p. b. na 4,36 %, podíl mužů pak o 0,16 p. b. na 3,32 %.

Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje – nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Semily (-0,28 p. b.), následoval okres Česká Lípa (-0,20 p. b.), okres Liberec (-0,10 p. b.) a okres Jablonec nad Nisou (-0,04 p. b.). Hodnota podílu nezaměstnaných se pak v rámci okresů našeho kraje pohybovala v rozmezí od 3,16 % v okrese Česká Lípa do 4,20 % v okrese Jablonec nad Nisou. V žebříčku 77 okresů České republiky se nejlépe umístil okres Česká Lípa (41. místo), následoval okres Liberec (53. místo), okres Semily (54. místo) a okresu Jablonec nad Nisou v tomto srovnání náležela 58. pozice. Nejnižší podíl nezaměstnaných zaznamenal tradičně okres Praha-východ (1,53 %), nejvyšší okres Karviná (8,27 %).

Graf - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

Podíl nezaměstnaných se ve srovnání s koncem března 2023 snížil v celé České republice (-0,17 p. b. na 3,57 %) a také ve všech krajích. Největší měrou se podíl snížil v Kraji Vysočina (-0,30 p. b.), následoval Jihočeský kraj (-0,29 p. b.). Naopak nejméně se nezaměstnanost změnila v hlavním městě Praze (-0,02 p. b.). V rámci krajů České republiky se pak nezaměstnanost pohybovala mezi 2,66 % ve Zlínském kraji a 5,48 % v Ústeckém kraji. Podíl zjištěný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší.

K poslednímu dubnovému dni roku 2023 úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 11 893 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 420 osob (3,4 %) méně než na konci předchozího měsíce. Počet žen bez zaměstnání se snížil o 191 osob (-2,8 %) na 6 590 osob (tj. 55,4 % z celkového počtu uchazečů). Počet nezaměstnaných mužů byl nižší o 229 osob (-4,1 %) a činil 5 303 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 13,8 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 4,7 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 10 525 uchazečů, tj. 88,5 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 548 uchazečů (29,8 % z celkového počtu uchazečů) a její průměrná výše dosáhla částky 9 643 Kč (tj. o 369 Kč pod republikovým průměrem). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,9 let, podíl dlouhodobě nezaměstnaných dosáhl 25,1 %.

Na konci dubna 2023 bylo v Libereckém kraji k dispozici 7 317 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně o 17 pozic méně. V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 750 míst, 195 míst bylo obsazeno, 599 míst zrušeno a 27 pozic uvolněno. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 445 míst (6,1 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 487 míst (20,3 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 1,63 uchazeče o zaměstnání (tj. o 0,71 uchazečů více než v rámci celé České republiky). Mezi kraji se hodnota ukazatele pohybovala od 0,35 uchazečů v hlavním městě Praze do 3,40 uchazečů v Moravsko-slezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 4. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Semily (1,28 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (2,78 uchazečů).

 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Nezaměstnanost v dubnu meziměsíčně poklesla (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 4. 2023
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 4. 2023
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 4. 2023
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 4. 2023
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30. 4. 2023
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 4. 2023
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 4. 2023
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 4. 2023
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 30. 4. 2023