Nezaměstnanost se téměř nezměnila

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v únoru 2023 zůstala téměř na úrovni předchozího měsíce a dosáhla 4,11 %. Počet uchazečů poklesl o 0,1 %, nabídka volných míst se zúžila o 3,5 %.

K 28. únoru 2023 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v Libereckém kraji 4,11 %. Meziměsíčně se nezaměstnanost snížila o 0,01 procentní bod (p. b.), meziročně pak byla vyšší o 0,46 p. b. Nezaměstnanost žen ve srovnání s koncem ledna 2023 zaznamenala snížení o 0,03 p. b. na 4,58 %, nezaměstnanost mužů vzrostla o 0,02 p. b. na 3,67 %.

Meziměsíčně nepatrně nižší podíl nezaměstnaných vykázala také polovina okresů Libereckého kraje – v okrese Semily poklesla o 0,02 p. b., v okrese Liberec o 0,01 p. b. V okrese Česká Lípa a Jablonec nad Nisou se nezaměstnanost nezměnila. Podíl nezaměstnaných se pak v rámci okresů našeho kraje pohyboval v rozmezí od 3,60 % v okrese Česká Lípa do 4,51 % v okrese Semily. V žebříčku 77 okresů České republiky se tak nejlépe umístil okres Česká Lípa (42. místo), následoval okres Liberec (52. místo) a okres Jablonec nad Nisou (53. místo), okresu Semily v tomto srovnání náležela až 56. pozice. Nejnižší podíl nezaměstnaných pak napříč Českou republikou zaznamenal okres Praha-východ (1,59 %), nejvyšší okres Karviná (8,39 %).

Podíl nezaměstnaných se ve srovnání s koncem ledna 2023 snížil v celé České republice (-0,01 p. b. na 3,87 %) a také v deseti  krajích. Nejvýraznější snížení bylo vykázáno v případě Karlovarského kraje (-0,09 p. b.), následoval kraj Plzeňský (-0,08 p. b.). V Libereckém kraji byl vykázán nejnižší pokles. Naopak k nárůstu došlo ve čtyřech krajích, nejvíce v Královéhradeckém a Ústeckém kraji (+0,03 p. b.). V rámci České republiky se pak nezaměstnanost pohybovala mezi 3,02 % ve Zlínském kraji do 5,79 % v Ústeckém kraji. Podíl zjištěný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 28. 2. 2023

K poslednímu únorovému dni roku 2023 úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 12 677 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 10 osob (0,1 %) méně než na konci předchozího měsíce. Počet žen bez zaměstnání se snížil o 30 osob (-0,4 %) na 6 890 osob (tj. 54,4 % z celkového počtu uchazečů). Počet nezaměstnaných mužů byl vyšší o 20 osob (+0,3 %) a činil 5 787 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 13,4 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 4,6 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 11 307 uchazečů, tj. 89,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 306 uchazečů (34,0 % z celkového počtu uchazečů), její průměrná výše dosáhla částky 9 444 Kč (tj. o 401 Kč pod republikovým průměrem). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 43,0 let, podíl dlouhodobě nezaměstnaných dosáhl 23,1 %.

Na konci ledna 2023 bylo v Libereckém kraji k dispozici 7 641 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně o 275 pozic méně. V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 945 míst, 202 míst bylo obsazeno, 1 039 míst zrušeno a 21 pozic uvolněno. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 466 míst (6,1 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 588 míst (20,8 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 1,66 uchazečů o zaměstnání (tj. o 0,66 uchazečů více než v rámci celé České republiky). Mezi kraji se hodnota ukazatele pohybovala od 0,37 uchazečů v hlavním městě Praze do 3,64 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 4. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Liberec (1,33 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (2,86 uchazečů).

 

 

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Nezaměstnanost se téměř nezměnila (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 28. 2. 2023
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 28. 2. 2023
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 28. 2. 2023
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 28. 2. 2023
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 28. 2. 2023
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 28. 2. 2023
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 28. 2. 2023
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 28. 2. 2023
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 28. 2. 2023