Nezaměstnanost v srpnu podruhé za sebou vzrostla

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v srpnu 2023 dosáhla 3,75 %, úřady práce evidovaly více uchazečů o zaměstnání a méně volných pozic.

Podíl nezaměstnaných k 31. srpnu 2023 v Libereckém kraji dosáhl 3,75 %. Ve srovnání s koncem července 2023 se nezaměstnanost mírně zvýšila o 0,02 procentní body (p. b.) a podruhé za sebou vzrostla. Oproti konci srpna 2022 byl zaznamenán nárůst o 0,15 p. b. Meziměsíčně vyšší podíl nezaměstnaných však zaznamenaly pouze ženy (+0,07 p. b. na 4,54 %), naopak podíl nezaměstnaných mužů zaznamenal pokles o 0,02 p. b. na 2,99 %.

Meziměsíčně vyšší nezaměstnanost vykázaly pouze dva okresy Libereckého kraje. Vyšší přírůstek zaznamenal okres Liberec, když se podíl zvýšil o 0,07 p. b., okres Česká Lípa zaznamenal pouze nepatrný nárůst o 0,01 p. b. Okresy Semily a Jablonec nad Nisou zaznamenaly pokles o -0,02, resp. -0,03 p. b. Podíl nezaměstnaných v okrese Česká Lípa dosáhl 3,16 %, tj. nejnižší nezaměstnanost v rámci okresů našeho kraje a 40. místo meziokresního žebříčku. Následuje okres Semily s 3,81% nezaměstnaností (53. místo), okres Liberec je 55. místo s 3,90 % a okresu Jablonec nad Nisou patří 57. místo s 4,07 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných zaznamenal okres Praha-východ (1,59 %), nejvyšší okres Karviná (8,16 %).

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 8. 2023

Podíl nezaměstnaných se ve srovnání s koncem července 2023 navýšil v celé České republice (+0,03 p. b. na 3,58 %) a také ve 12 dalších krajích. Pouze ve Zlínském kraji došlo k velmi nepatrnému poklesu o 0,003 p. b, nejvýraznější nárůst zaznamenal Pardubický kraj (+0,06 p. b.). Napříč 14 regiony České republiky se pak nezaměstnanost pohybovala mezi 2,63 % v Jihočeském a 5,42 % v Ústeckém kraji. Podíl vykázaný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší.

K poslednímu srpnovému dni roku 2023 registrovaly úřady práce v Libereckém kraji celkem 11 597 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 38 osob (0,3 %) více než na konci minulého měsíce. Počet žen bez zaměstnání se zvýšil o 71 osob (+1,1 %) na 6 781 (tj. 58,5 % z celkového počtu uchazečů). Počet nezaměstnaných mužů se snížil o 33 osob (-0,7 %) na 4 816 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 14,4 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 4,5 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 10 305 uchazečů, tj. 88,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 634 uchazečů (31,3 % z celkového počtu uchazečů) a její průměrná výše dosáhla částky 10 128 Kč (tj. o 512 Kč pod republikovým průměrem). Uchazečům o zaměstnání v Libereckém kraji bylo v průměru 42,7 let. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných v našem kraji (tj. nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce déle než 12 měsíců) dosáhl 27,7 %.

Graf - Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 8. 2023

Na konci července 2023 bylo v Libereckém kraji k dispozici 6 707 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně o 253 pozic méně. V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 725 míst, 220 míst bylo obsazeno, 796 míst zrušeno a 38 pozic uvolněno. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 357 míst (5,3 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 444 míst (21,5 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v našem kraji 1,73 uchazečů o zaměstnání (tj. o 0,80 uchazečů více než v rámci celé České republiky). Mezi kraji se hodnota ukazatele pohybovala od 0,33 uchazečů v hlavním městě Praze do 3,40 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 4. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Semily (1,39 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (2,93 uchazečů).

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Nezaměstnanost v srpnu podruhé za sebou vzrostla (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 8. 2023
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 8. 2023
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 8. 2023
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (srpen 2023/červenec 2023)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 8. 2023
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 8. 2023
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 8. 2023
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 8. 2023
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 8. 2023
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 8. 2023