Nezaměstnanost v květnu počtvrté za sebou poklesla

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v květnu 2023 dosáhla 3,68 %, úřady práce evidovaly 11 473 uchazečů o zaměstnání a v nabídce pracovních míst bylo 7 277 volných pozic.

Podíl nezaměstnaných k 31. květnu 2023 v Libereckém kraji činil 3,68 %, meziměsíčně se tak snížil o 0,15 procentních bodů (p. b.) a již čtyři měsíce po sobě poklesl. V porovnání s koncem května 2022 však letošní nezaměstnanost byla stále o 0,33 p. b. vyšší. Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných byl vykázán také na straně obou pohlaví – podíl žen se v průběhu května snížil o 0,10 p. b. na 4,26 %, podíl mužů pak o 0,19 p. b. na 3,13 %.

Meziměsíčně nižší nezaměstnanost vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Semily (-0,28 p. b.), následoval okres Jablonec nad Nisou (-0,14 p. b.), okres Liberec (-0,13 p. b.) a okres Česká Lípa (-0,10 p. b.). Hodnota podílu nezaměstnaných se pak v rámci okresů našeho kraje pohybovala v rozmezí od 3,06 % v okrese Česká Lípa do 4,06 % v okrese Jablonec nad Nisou. V žebříčku 77 okresů České republiky se nejlépe umístil okres Česká Lípa (41. místo), následoval okres Semily (53. místo), okres Liberec (54. místo) a okresu Jablonec nad Nisou v tomto srovnání náležela 58. pozice. Nejnižší podíl nezaměstnaných zaznamenal tradičně okres Praha-východ (1,53 %), nejvyšší okres Karviná (8,24 %).

Podíl nezaměstnaných se ve srovnání s koncem dubna 2023 snížil v celé České republice (-0,11 p. b. na 3,45 %) a také ve všech zbývajících krajích. Největší měrou se podíl snížil v  Olomouckém kraji (-0,18 p. b.), následoval Jihočeský kraj a Kraj Vysočina (shodně -0,16 p. b.). Naopak nejméně se nezaměstnanost poklesla v hlavním městě Praze (-0,04 p. b.). V rámci krajů České republiky se pak nezaměstnanost pohybovala mezi 2,51 % v Jihočeském kraji a 5,35 % v Ústeckém kraji. Podíl vykázaný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 5. 2023

K 31. 5. 2023 úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 11 473 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 420 osob (3,5 %) méně než na konci předchozího měsíce. Počet žen bez zaměstnání se snížil o 132 osob (-2,0 %) na 6 458 osob (tj. 56,3 % z celkového počtu uchazečů). Počet nezaměstnaných mužů byl nižší o 288 osob (-5,4 %) a činil 5 015 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 14,3 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 5,0 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 10 116 uchazečů, tj. 88,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 377 uchazečů (29,4 % z celkového počtu uchazečů) a její průměrná výše dosáhla částky 9 890 Kč (tj. o 342 Kč pod republikovým průměrem). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 43,0 let, podíl dlouhodobě nezaměstnaných dosáhl 26,3 %.

Na konci května 2023 bylo v Libereckém kraji k dispozici 7 277 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně o 40 pozic méně. V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 896 míst, 216 míst bylo obsazeno, 754 míst zrušeno a 34 pozic uvolněno. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 456 míst (6,3 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 491 míst (20,5 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v našem kraji 1,58 uchazeče o zaměstnání (tj. o 0,69 uchazečů více než v rámci celé České republiky). Mezi kraji se hodnota ukazatele pohybovala od 0,34 uchazečů v hlavním městě Praze do 3,24 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 4. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Semily (1,19 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (2,67 uchazečů).

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Nezaměstnanost v květnu počtvrté za sebou poklesla (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 5. 2023
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 5. 2023
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 5. 2023
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 5. 2023
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 5. 2023
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 5. 2023
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 5. 2023
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 5. 2023
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 5. 2023