Nezaměstnanost vzrostla již po šesté v řadě

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v prosinci se meziměsíčně zvýšila o 0,20 procentních bodů na 3,97 %. V evidencích úřadů práce bylo vedeno 12 255 neumístěných uchazečů a 7 833 volných pracovních míst.

K 31. prosinci 2022 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v Libereckém kraji 3,97 %. Meziměsíčně se nezaměstnanost zvýšila o 0,20 procentních bodů (p. b.), meziročně pak byla vyšší o 0,31 p. b. Nezaměstnanost žen ve srovnání s koncem listopadu 2022 zaznamenala nárůst o 0,09 p. b. na 4,57 %, nezaměstnanost mužů vzrostla o 0,30 p. b. na 3,40 %.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 12. 2022

Meziměsíčně vyšší podíl nezaměstnaných vykázaly také všechny okresy našeho kraje. K největšímu nárůstu došlo v okrese Semily (+0,31 p. b.), nejmenší měrou vzrostla nezaměstnanost v okrese Jablonec nad Nisou (+0,15 p. b.). Podíl nezaměstnaných se pak v rámci libereckých okresů pohyboval v rozmezí od 3,47 % v okrese Česká Lípa do 4,33 % v okrese Semily. V žebříčku 77 okresů České republiky se tak nejlépe umístil okres Česká Lípa (43. místo), následoval okres Liberec (52. místo) a okres Jablonec nad Nisou (53. místo), okresu Semily v tomto srovnání náležela až 57. pozice. Nejnižší podíl nezaměstnaných pak napříč Českou republikou zaznamenal okres Praha-východ (1,55 %), nejvyšší okres Karviná (8,34 %).

Podíl nezaměstnaných se ve srovnání s koncem listopadu 2022 zvýšil také v celé České republice (+0,23 p. b. na 3,72 %) a také ve všech krajích. Nejvýraznější nárůst je patrný v případě Kraje Vysočina (+0,39 p. b.), naopak tomu bylo v hlavním městě Praze, ve kterém se nezaměstnanost zvýšila pouze o 0,01 p. b. V rámci České republiky se pak nezaměstnanost pohybovala mezi 2,86 % v Pardubickém kraji a 5,54 % v Ústeckém kraji. Podíl zjištěný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší.

K poslednímu prosincovému dni roku 2022 úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 12 255 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 543 osob (4,6 %) více než na konci předchozího měsíce. Počet žen bez zaměstnání vzrostl o 115 osob (+1,7 %) na 6 868 osob (tj. 56,0 % z celkového počtu uchazečů). Počet nezaměstnaných mužů byl vyšší o 428 osob (+8,6 %) a činil 5 387 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 13,9 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 5,0 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 10 918 uchazečů, tj. 89,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 026 uchazečů (32,9 % z celkového počtu uchazečů), její průměrná výše dosáhla částky 9 534 Kč (tj. o 225 Kč pod republikovým průměrem). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,8 let, podíl dlouhodobě nezaměstnaných dosáhl 23,3 %.

Na konci prosince 2022 bylo v Libereckém kraji k dispozici 7 833 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně více o 15 pozic. V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 700 míst, 123 míst bylo obsazeno, 600 míst zrušeno a 38 pozic uvolněno. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 495 míst (6,3 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 577 míst (20,1 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 1,56 uchazečů o zaměstnání (tj. o 0,62 uchazečů více než v rámci celé České republiky). Mezi regiony se hodnota ukazatele pohybovala od 0,37 uchazečů v hlavním městě Praze do 3,42 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 4. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Liberec (1,17 uchazečů), nejvíce v okrese Česká Lípa (2,70 uchazečů).

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 821
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Nezaměstnanost vzrostla již po šesté v řadě (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2022
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2022
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 12. 2022
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (prosinec 2022/listopad 2022)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 12. 2022
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 12. 2022
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2022
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 12. 2022
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2022
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 12. 2022