V 1. čtvrtletí 2023 se v Libereckém kraji ubytovalo přes 242 tis. hostů

 

V prvním čtvrtletí letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ubytovalo celkem 242 tis. hostů, téměř 80 % představovali domácí hosté. Počet přenocování dosáhl téměř 800 tis. nocí.

V 1. čtvrtletí 2023 hromadná ubytovací zařízení na území Libereckého kraje navštívilo celkem 242 129 hostů, tedy o 3 029 hostů (1,3 %) více než v 1. čtvrtletí 2022. Počet domácích turistů se meziročně snížil o 5,4 % na 192 874 osob. Naopak počet zahraničních hostů se zvýšil o 40,0 % a kraj tak navštívilo 49 255 cizinců. Většinu nerezidentů tvořili turisté z Německa (54,2 %), dalších 20,3 % představovali turisté z Polska a 5,6 % ze Slovenska. Shodně se na návštěvnosti podíleli hosté z Nizozemska a Ukrajiny, tj. 2,5 %. Hosté v zařízeních strávili 797 896 nocí, tj. domácí hosté 633 278 nocí (79,4 %) a zahraniční hosté 164 618 nocí (20,6 %). Celkový počet přenocování hostů se meziročně snížil o 1,6 %. V případě domácích hostů byl pokles na úrovni 8,5 %, naopak zahraniční hosté v kraji strávili o 38,1 % nocí více než ve srovnatelném období roku 2022. Průměrný počet přenocování všech hostů činil 3,3 nocí, průměrná doba pobytu dosáhla 4,3 dny. Stejné průměrné délky přenocování i pobytu dosáhli shodně domácí i zahraniční hosté.

Graf - Podíl zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2023

Meziroční zvýšení počtu hostů bylo v 1. čtvrtletí letošního roku zaznamenáno nejen v celé České republice (+35,6 %), ale také ve všech krajích. Relativní přírůstek celkového počtu hostů se pohyboval v intervalu od +1,3 % v Libereckém kraji do +77,5 % v hlavním městě Praze. Republikový počet domácích hostů se zvýšil o 11,5 %. S výjimkou Libereckého a Královéhradeckého regionu se počet domácích návštěvníků zvýšil také v ostatních krajích, nejvýrazněji ve Středočeském kraji (+38,2 %). Počet zahraničních hostů vzrostl jak v České republice (+87,4 %), tak ve všech krajích. Relativní přírůstek se nacházel v rozpětí od +34,0 % v Královéhradeckém kraji do +108,6 % v kraji Jihočeském. Celkový počet přenocování se za Českou republiku zvýšil o 26,4 %. Meziročně vyšší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenalo také 10 krajů, nejvíce se počet navýšil v hlavním městě Praze (+77,7 %). Ve zbývajících 4 regionech, tj. Olomouckém, Libereckém, Zlínském a Královéhradeckém se počet přenocování meziročně snížil. Stejný vývoj je patrný v případě přenocování domácích návštěvníků. Počet přenocování domácích hostů v České republice se zvýšil o 2,9 %, přírůstek vykázalo 10 krajů, nejvyšší pak kraj Středočeský (+29,3 %). Nižší počet přenocování rezidentů vykázaly již výše zmíněné kraje s tím, že nejvyšší propad je v tomto případě patrný u Libereckého kraje (-8,5 %). Počet přenocování nerezidentů v České republice zaznamenal nárůst o 81,9 %, více nocí strávili zahraniční turisté také ve všech krajích. Napříč regiony se nárůst pohyboval mezi +27,2 % v Pardubickém kraji a 107,2 % v Karlovarském kraji.

Nejvíce turistů zavítalo tradičně do hlavního města Prahy (1 347 527 hostů, tj. 35,6 % republikového úhrnu 3 790 288 hostů). V pořadí druhým nejnavštěvovanějším regionem byl Královéhradecký kraj (347 296 hostů, 9,2 %), třetím kraj Jihomoravský (293 053 hostů, 7,7 %). Následovaly kraje Karlovarský (266 324 hostů, 7,0 %) a Liberecký (242 129 hostů, 6,4 %). Mezikrajský žebříček s 90 626 hosty a 2,4% podílem uzavírá Ústecký kraj, Pardubický kraj však navštívilo pouze o 651 osob více. Nejvyšší průměrný počet přenocování byl vykázán v Karlovarském kraji (3,8 noci), takže tu byla dosažena také nejdelší doba pobytu (4,8 dne). Liberecký kraj s 3,3 noci dosáhl na 3. nejvyšší hodnotu, nejkratší dobu trávili hosté v zařízeních Jihomoravského kraje (1,8 noci, 2,8 dne).

 

Poznámka:

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 

 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • V 1. čtvrtletí 2023 se v Libereckém kraji ubytovalo přes 242 tis. hostů (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2023
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí
  • Grafy
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
  • Podíl zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2023
  • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. čtvrtletí 2023