Liberecký kraj za loňský rok zaznamenal opět přes 1,1 mil. ubytovaných hostů

 

(předběžné údaje)

Celkový počet hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních na území Libereckého kraje ve 4. čtvrtletí 2023 meziročně mírně snížil o 2,1 %, avšak údaj za celý rok 2023 naopak vzrostl o 4,1 %.

V hromadných ubytovacích zařízeních sídlících na území Libereckého kraje se ve 4. čtvrtletí 2023 ubytovalo celkem 173 457 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 znamená pokles návštěvnosti o 3 766 hostů (-2,1 %). Zájem o náš region meziročně poklesl pouze v případě domácí klientely, a to o 8 157 hostů (tj. -5,7 %) na 134 431 hostů (tj. 77,5 % krajského úhrnu). Počet zahraniční hostů se naopak zvýšil o 4 391 hostů (+12,7 %) na 39 026 hostů. Nejvyšší měsíční návštěvnost ve 4. čtvrtletí sledovaného roku byla zaznamenána v říjnu, představovala 69 542 hostů (tj. 40,1 % čtvrtletního úhrnu) a meziročně poklesla o 10,1 %. Hosté ze sousedního Německa opět z 52,4 % dominovali mezi zahraničními turisty, dalších 14,9 % hostů zavítalo do našeho kraje z Polska a 7,2 % hostů přijelo ze Slovenska, 25,4 % návštěvníků z ostatních zemí.

Graf: Podíl zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 4. čtvrtletí 2023

Ve sledovaném období hosté v ubytovacích zařízeních strávili celkově 418 942 nocí, tj. o 9,0 % méně než ve 4. čtvrtletí 2022. Počet přenocování domácích hostů činil 314 903 nocí (75,2 % krajského úhrnu) a meziročně byl zaznamenán pokles o 14,3 %. V případě zahraničních turistů byl vykázán přírůstek o 12,1 % na 104 039 nocí. Průměrný počet přenocování všech hostů dosáhl 2,4 noci, průměrná doba pobytu tedy činila 3,4 dne. Domácí hosté v kraji strávili 2,3 noci (3,3 dne) a zahraniční návštěvníci 2,7 nocí (tedy 3,7 dne). Nejpočetněji zastoupení zahraniční hosté z Německa v kraji strávili 3,0 noci a 4,0 dny, návštěvníci z Polska a Slovenska shodně 2,1 noci a 3,1 dny.

V úhrnu za Českou republiku došlo ve 4. čtvrtletí 2023 k meziročnímu zvýšení o 8,5 %, pozitivní vývoj návštěvnosti zaznamenalo také 12 krajů. Relativní přírůstek se pohyboval v intervalu od 0,1 % ve Zlínském kraji do 18,4 % v Jihočeském kraji. Propad vedle Libereckého kraje vykázal ještě Královéhradecký kraj, a to shodně o 2,1 %. Počet zahraničních hostů se vyvíjel pozitivně jak v úhrnu za Českou republiku (+16,7 %), tak ve všech krajích – nejmenší intenzitu vykázal Královéhradecký kraj (+4,5 %), nejvyšší Jihočeský kraj (+45,1 %). Počet rezidentů v případě České republiky se zvýšil o 1,4 %, 6 krajů vykázalo úbytek (nejvyšší Liberecký kraj) a 8 krajů nárůst (nejvyšší Olomoucký kraj +8,4 %).

Nejvíce turistů ve 4. čtvrtletí 2023 zavítalo tradičně do hlavního města Prahy, údaj se přiblížil k hranici 2 mil. (1 970 111 hostů, tj. 42,3 % republikového úhrnu 4 658 434 hostů). V pořadí druhým nejnavštěvovanějším regionem byl Jihomoravský kraj (416 292 hostů, 8,9 %), třetím kraj Karlovarský (317 817 hostů, 6,8 %). Návštěvnost vykázaná v Libereckém kraji byla v rámci mezikrajského srovnání 7. nejmenší, podíl na republikovém úhrnu představoval 3,7 %. Mezikrajský žebříček s 92 903 hosty a 2,0% podílem uzavírá Pardubický kraj.

Celkový počet přenocování se v České republice zvýšil o 6,6 % a vývoj mezi kraji byl opět rozdílný. Relativní přírůstek vykázalo 8 krajů (nejvyšší hlavní město Praha +14,7 %), relativní úbytek pak 6 krajů (nejvyšší Liberecký kraj, a to již zmíněných -9,0 %). Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil jak v celé České republice (+15,6 %), tak ve všech krajích, a to od +3,2 % v Pardubickém kraji do +30,5 % v Jihočeském kraji. V případě přenocování domácích hostů došlo ke snížení jak v úhrnu za Českou republiku (-1,8 %), tak v případě 9 krajů. Nejvyšší relativní pokles opět vykázal Liberecký kraj (-14,3 %). Zbývajících 5 krajů vykázalo meziroční nárůst počtu přenocování rezidentů, nejvíce +3,4 % v Karlovarském kraji. Nejvyšší průměrný počet přenocování a tedy i nejdelší dobu pobytu vykázal Karlovarský kraj (3,8 nocí, 4,8 dne), nejnižší Jihomoravský kraj (1,7 noci a 2,7 dne).

Graf: Vývoj počtu hostů v Libereckém kraji

Celkový počet hostů v roce 2023 se v Libereckém kraji ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 45 794 (4,1 %) na 1 159 775 hostů. Domácí klientela se rozrostla pouze nepatrně o 6 530 (0,7 %) na 960 762 hostů, zatímco počet zahraničních hostů zaznamenal nárůst téměř o čtvrtinu ze 159 749 na 199 013 hostů. Také v tomto období mezi zahraničními turisty převažovali hosté z Německa (48,9 %). Celkový počet přenocování meziročně vzrostl o 0,2 % na 3 364 669 nocí. U domácích hostů byl v případě tohoto ukazatele vykázán pokles o 2,8 % na 2 819 252 nocí. Počet přenocování zahraničních hostů se vyvíjel opačně a došlo k nárůstu o 19,0 % na 545 417 nocí. Průměrná doba přenocování celkem a v případě domácích hostů činila 2,9 nocí, doba pobytu tedy představovala 3,9 dnů. Zahraniční hosté v našem kraji strávili 2,7 nocí, resp. 3,7 dnů.

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Liberecký kraj za loňský rok zaznamenal opět přes 1,1 mil. ubytovaných hostů (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí
 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Vývoj počtu hostů v Libereckém kraji
 • Vývoj počtu přenocování v Libereckém kraji
 • Podíl zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 4. čtvrtletí 2023
 • Podíl zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2023
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023