Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2022

 

V roce 2022 preferovali domácí i zahraniční návštěvníci Libereckého kraje tříhvězdičkové hotely. Nejvíce nocí však domácí hosté strávili v penzionech, zahraniční naopak v tříhvězdičkových hotelech. V průměru nejdéle pak domácí návštěvníci pobývali v chatových osadách (4,1 nocí), zatímco zahraniční turisté v kempech (3,8 nocí).

V roce 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Libereckého kraje ubytovalo 1 113 981 hostů, jednalo se o nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejméně hostů ubytovací zařízení zaznamenala v roce 2014 (700 144 osob). Pod hranici 750 tis. hostů se návštěvnost dostala již jen v roce 2021, kdy byl ovšem turismus omezen v důsledku opatření spojených s epidemií onemocnění covid-19. V roce 2022 služeb ubytovacích zařízení v našem kraji využilo o 391 520 osob více (tj. +54,2 %) než tomu bylo v roce 2021. Čeští turisté v roce 2022 tvořili 85,7 % všech výše zmíněných hostů. Jejich počet se meziročně navýšil o 44,9 % a v HUZ tak bylo evidováno celkem 954 232 domácích hostů. Počet zahraničních návštěvníků meziročně vzrostl mnohem dynamičtěji, tj. o 149,4 % na 159 749 osob. Zatímco počet domácích hostů však již překonal předcovidové hodnoty, počet zahraničních návštěvníků je stále mírně podprůměrný.

Z hlediska kategorie ubytovacího zařízení preferovala v roce 2022 největší část hostů v našem kraji tříhvězdičkové hotely, když tento typ ubytovací kapacity využilo 269 465 hostů, tj. 24,2 % všech návštěvníků. Druhé místo s podílem ve výši 20,7 % a 230 806 hosty obsadily penziony, s nepatrným odstupem se na třetí příčce umístily čtyřhvězdičkové hotely (20,1 %, tj. 224 417 hostů). Od roku 2012 se mezi návštěvníky Libereckého kraje zvýšil zájem o ubytování především v hotelech se čtyřmi a třemi hvězdičkami. Rostoucí zájem zaznamenávají také penziony a kempy. V roce 2022 je pak, oproti předcházejícím letům, patrný také významný nárůst návštěvnosti v případě hotelů garni a hotelů s jednou hvězdičkou.

Domácí i zahraniční hosté nejčastěji k ubytování v našem regionu využívají tříhvězdičkové hotely (22,3% podíl všech domácích a 35,5% podíl všech zahraničních hostů). V případě domácích hostů se na druhé příčce co do oblíbenosti nacházejí penziony (21,9 % domácích hostů) a na třetí čtyřhvězdičkové hotely (17,8 %). Zahraniční hosté na druhém místě preferují čtyřhvězdičkové hotely (34,0 % zahraničních hostů), ubytování v penzionech využili až jako třetí možnost, a to pouze v 13,5 % případů.

Meziročně vyšší hodnoty je možné sledovat také v případě počtu přenocování. V úhrnu se tento ukazatel v našem kraji ve srovnání s rokem 2021 zvýšil o 52,5 %. Výraznější nárůst je přitom vykázán na straně zahraničních hostů (+157,2 %) než u hostů domácích (+43,3 %). Celkově tak návštěvníci v regionu strávili 3 358 522 nocí, z toho 86,4 % se na tomto výsledku podíleli čeští hosté.

Nejvíce nocí strávili turisté v libereckých penzionech (759 026 nocí), které následovaly tříhvězdičkové hotely (755 286 nocí) a s výraznějším odstupem čtyřhvězdičkové hotely (496 313 nocí). Stejná struktura z pohledu počtu přenocování byla na prvních pozicích zjištěna také u domácích návštěvníků. S ohledem na preference zahraničních návštěvníků při volbě HUZ je analogický také počet přenocování – nejvíce nocí tito hosté strávili v tříhvězdičkových hotelech (159 041 nocí), následovaly čtyřhvězdičkové hotely (140 271 nocí) a s výrazným odstupem penziony (67 832 nocí).

Graf - Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2022

Meziročně se počet přenocování nejvýrazněji zvýšil u hotelů garni (u celkového počtu a u domácích hostů) a jednohvězdičkových hotelů (u zahraničních návštěvníků). V případě jednohvězdičkových zařízení se jednalo o zhruba dvojnásobný, u zahraničních hostů dokonce čtyřnásobný nárůst. V případě hotelů garni se počet přenocování meziročně navýšil přibližně trojnásobně. Zájem o penziony z pohledu počtu přenocování zaznamenal u domácích hostů v roce 2022 oproti roku 2021 nárůst o 66,6 %, u zahraničních návštěvníků byl dokonce téměř třikrát vyšší. Počet přenocování v tříhvězdičkových zařízeních vzrostl u domácích hostů o 43,7 % a ve čtyřhvězdičkových o 31,7 %. Zahraniční návštěvníci v roce 2022 v těchto zařízeních strávili vždy více než dvojnásobek počtu nocí, než tomu bylo v roce 2021. Přenocování v kempech se navýšilo vyšší měrou u zahraničních návštěvníků (+171,2 %) než u domácích hostů (+14,5 %).

Hosté v HUZ Libereckého kraje v roce 2022 v průměru strávili 3,0 noci (tj. 4,0 dny), stejná délka pobytu byla zjištěna u domácích návštěvníků. Zahraniční hosté v našem kraji pobývali nepatrně kratší dobu, tj. 2,9 nocí (tj. 3,9 dne). V horizontu posledních deseti let byl průměrný počet strávených nocí nejvyšší v letech 2012 a 2013, tj. 3,4 noci v případě domácích a 3,6 nocí, resp. 3,5 nocí u zahraničních hostů.

Graf - Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2022

Pomineme-li ostatní zařízení jinde nespecifikovaná, vykázaly v roce 2022 nejvyšší průměrný počet přenocování chatové osady, ve kterých návštěvníci kraje strávili v průměru 4,0 noci (tj. 5,0 dní). Na druhé příčce se z tohoto pohledu umístily dvouhvězdičkové hotely s délkou přenocování ve výši 3,7 nocí (tj. 4,7 dne), třetí příčka patřila turistickým ubytovnám, ve kterých hosté přespali 3,4 noci (tj. 4,4 dne). Naopak nejkratší dobu strávili turisté v čtyřhvězdičkových hotelech (2,2 noci, tj. 3,2 dne) a v kempech (2,6 nocí, tj. 3,6 dne). Z hlediska návštěvnosti nejoblíbenějších tříhvězdičkových hotelech hosté strávili 2,8 nocí, tj. 3,8 dne.

Stejná struktura byla v případě průměrného počtu přenocování zjištěna také u domácích návštěvníků. Ti nejdéle pobývali v chatových osadách (4,1 nocí, tj. 5,1 dne), následovaly dvouhvězdičkové hotely (3,8 nocí, 4,8 dne) a turistické ubytovny (3,4 noci, 4,4 dny). Nejméně nocí strávili tito hosté ve čtyřhvězdičkových hotelech (2,1 nocí, tj. 3,1 dne) a v kempech (2,5 nocí, tj. 3,5 dne). Průměrný počet přenocování v případě tříhvězdičkových zařízení činil 2,8 nocí, tj. 3,8 dne.

Zahraniční návštěvníci nejdéle nocovali v kempech, tj. 3,8 nocí (4,8 dne). Na druhé pozici byla dvouhvězdičkové hotely (3,4 noci, tj. 4,4 dne) a na třetí penziony (3,2 nocí, tj. 4,2 dne). Průměrná délka pobytu u ostatních kategorií HUZ byla již poměrně vyrovnaná a pohybovala se mezi 2,3 nocí (3,3 dne) v jednohvězdičkových hotelech do 2,8 nocí (3,8 dne) v tříhvězdičkových hotelech. Ve čtyřhvězdičkových hotelech a v chatových osadách přenocovali zahraniční návštěvníci shodně 2,6 nocí (tj. 3,6 dne). 

 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2022 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v Libereckém kraji
 • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v Libereckém kraji
 • Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v Libereckém kraji
 • Průměrná doba pobytu přenocování v hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2022
 • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2022
 • Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2022