Kapacity ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2022

 

Možnost ubytování v roce 2022 v Libereckém kraji nabízelo 992 hromadných ubytovacích zařízení s kapacitou 15 591 pokojů a 47 155 lůžek. Dominantní postavení mají stále penziony.

V roce 2022 bylo v Libereckém kraji evidováno 992 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ), tzn. 9,3 % celorepublikového úhrnu (10 652 zařízení), což je v rámci krajů 4. nejvyšší podíl. Meziročně se počet HUZ v našem regionu snížil o 35 zařízení (-3,4 %). Na uvedeném poklesu se největší měrou podílely penziony (-31 zařízení, tj. -6,0 %), naopak počet tříhvězdičkových hotelů se ve srovnání s rokem 2021 o 4 zařízení zvýšil (+3,6 %). Nejvíce HUZ bylo k dispozici v Jihočeském kraji (1 311 zařízení, tj. 12,3% podíl na republikovém počtu), na opačném konci žebříčku se s 384 zařízeními (3,6% podílem) umístil Pardubický kraj. Více než 1 000 zařízení bylo provozováno také ještě v Královéhradeckém (1 193 zařízení, 11,2 %) a Jihomoravském kraji (1 037 zařízení, tj. 9,7 %).

V přepočtu HUZ na 10 000 obyvatel se v rámci regionů nejlépe umístil Liberecký kraj (22,7 zařízení), nejnižší hodnota byla zjištěna v Moravskoslezském a Středočeském kraji (shodně 6,0 zařízení na 10 000 obyvatel). Počet HUZ vztažený k rozloze kraje pak nejvyšší hodnoty dosáhl v hlavním městě Praze (175,9 zařízení na 1 km2), naopak nejnižší v Kraji Vysočina (7,0 zařízení na 1 km2).

Graf - Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2022

Ve struktuře hromadných ubytovacích zařízení Libereckého kraje dlouhodobě převažují penziony, které v roce 2022 tvořily 49,4 % celkového počtu HUZ. Ve struktuře 177 hotelů převažovala tříhvězdičková zařízení (115 zařízení, tj. 65,0 % všech hotelů), hosté se však mohli ubytovat také ve 33 čtyřhvězdičkových hotelech. V Libereckém kraji se však stále nenachází pětihvězdičkové hotelové zařízení. Ubytovací nabídku doplňovalo 67 turistických ubytoven, 42 chatových osad, 32 kempů a 184 ostatních ubytovacích zařízení (např. léčebné lázně, rekreační zařízení podniků či odborových svazů, školicí střediska, domovy mládeže, vysokoškolské koleje, podnikové ubytovny a jiná ubytovací zařízení vyčleňující lůžkovou kapacitu pro cestovní ruch).

Hromadná ubytovací zařízení v Libereckém kraji v roce 2022 disponovala 15 591 pokoji (6,8 % republikové kapacity 227 695 pokojů) s 47 155 lůžky (8,0 % kapacity za Českou republiku). Ve srovnání s předchozím rokem se nabídka snížila o 79 pokojů a 14 lůžek. Počet pokojů a lůžek se snížil především v penzionech (-184 pokojů, -3,6 % a -569 lůžek, -3,6 %), tento pokles však kompenzoval zejména nárůst kapacit v hotelech (+183 pokojů, +574 lůžek). V hotelech tak bylo soustředěno 13 717 lůžek, tj. 29,1 % celkové lůžkové kapacity, v penzionech bylo k dispozici 15 123 lůžek (32,1 % celkové lůžkové kapacity). Chatové osady disponovaly 3 480 lůžky (7,4 %), v turistických ubytovnách bylo 2 849 lůžek (6,0 %) a v kempech 2 244 lůžek (4,8 %). Lůžková kapacita tzv. ostatních ubytovacích zařízení představovala 9 742 lůžek (20,7 %).

Z pohledu okresů bylo nejvíce hromadných ubytovacích zařízení v roce 2022 soustředěno v okrese Jablonec nad Nisou (384 zařízení s 5 275 pokoji a 15 606 lůžky). Okres Semily nabízel v 307 zařízeních 3 936 pokojů a 12 541 lůžek. Na území okresu Česká Lípa bylo ve 153 hromadných ubytovacích zařízeních soustředěno 2 926 pokojů a 9 491 lůžek. V okrese Liberec bylo hostům k dispozici 148 ubytovacích zařízení s 3 454 pokoji a 9 517 lůžky. Ve všech okresech kraje byly nejčetněji zastoupeny penziony. Jejich nejvyšší podíl zaznamenal okres Jablonec nad Nisou (58,1 % z celkového počtu HUZ v okrese), nejnižší okres Česká Lípa (37,9 %). Ve všech okresech se počet HUZ meziročně snížil – absolutně nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (-17 zařízení), relativně pak v okrese Liberec (-5,1 %). Tyto propady byly ve všech částech kraje způsobeny snížením počtu penzionů.

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Kapacity ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2022 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Postavení krajů z pohledu počtu hromadných ubytovacích zařízení v roce 2022
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2022
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a okresů Libereckého kraje v roce 2022
 • Vývoj kapacit hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2022
 • Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v roce 2022
 • Hromadná ubytovací zařízení v okresech Libereckého kraje v roce 2022
 • Počet hromadných ubytovacích zařízení na 10 000 obyvatel a počet zařízení na 100 km2 podle krajů v roce 2022