Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 311 995 301 914 304 307 295 561 279 103
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
170 810 165 876 162 328 139 852 142 659
Domy celkem 39 559 37 305 39 846 44 966 48 308

Data

Grafy, kartogramy

Metodika