Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 298 110 311 995 301 985 304 343 303 609
z toho ekonomicky aktivní 160 893 170 792 165 910 162 347 144 311
Domy celkem 40 248 39 559 37 339 39 866 44 979

Data

Grafy, kartogramy

Metodika