Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 8 856 8 927 8 954 8 766 8 341
Žáci v základních školách 24 845 25 002 25 185 25 167 25 151
Žáci ve středních školách 10 994 10 743 10 541 10 492 10 512
Studenti vysokých škol1) 5 544 5 313 5 068 5 005 5 084
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

Metodika