Vzdělávání 

 
  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 9 542 9 565 9 454 9 271 8 856
Žáci v základních školách 23 065 23 345 23 935 24 359 24 845
Žáci ve středních školách 12 650 11 894 11 270 10 989 10 994
Studenti vysokých škol 1 335 1 066 924 743