Vzdělávání 

 
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Děti v mateřských školách 9 278 9 542 9 565 9 454 9 271
Žáci základních škol 22 899 23 065 23 345 23 935 24 359
Žáci středních škol 13 770 12 650 11 894 11 270 10 989
Studenti vysokých škol 1 557 1 335 1 066 924 743