Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 9 542 9 565 9 454 9 271 8 856
Žáci v základních školách 23 065 23 345 23 935 24 359 24 845
Žáci ve středních školách 12 650 11 894 11 270 10 989 10 994
Studenti vysokých škol1) 7 234 6 840 6 537 5 911 5 551
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji