Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 9 454 9 271 8 856 8 927 8 954
Žáci v základních školách 23 935 24 359 24 845 25 002 25 185
Žáci ve středních školách 11 270 10 989 10 994 10 743 10 541
Studenti vysokých škol1) 6 539 5 913 5 544 5 315 5 121
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji