Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 9 565 9 454 9 271 8 856 8 927
Žáci v základních školách 23 345 23 935 24 359 24 845 25 002
Žáci ve středních školách 11 894 11 270 10 989 10 994 10 743
Studenti vysokých škol1) 6 838 6 539 5 912 5 545 5 320
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji