Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 8 927 8 954 8 766 8 341 8 354
Žáci v základních školách 25 002 25 185 25 167 25 151 24 834
Žáci ve středních školách 10 743 10 541 10 492 10 512 10 682
Studenti vysokých škol1) 5 314 5 069 5 007 5 083 5 096
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

Metodika