Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 9 271 8 856 8 927 8 954 8 766
Žáci v základních školách 24 359 24 845 25 002 25 185 25 167
Žáci ve středních školách 10 989 10 994 10 743 10 541 10 492
Studenti vysokých škol1) 5 913 5 544 5 313 5 111 5 039
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

Metodika